PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 11470/U/400/541/2021

Przedsięwzięcie pn.: Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacji ekologiczno-przyrodniczej w trybie on-line w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 06.10.2021r. – 30.11.2021r. a polega ono na wyposażeniu Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie (stanowiącego oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) w sprzęt niezbędny do realizowania programów edukacji ekologiczno-przyrodniczej w trybie online. Zajęcia online stały się ważnym kanałem informacji i formą wirtualnego kontaktu z uczniami. Poprzez zakup i podłączenie anten/nadajników zapewniony zostanie dostęp do Internetu w salach wystawienniczych/ekspozycjach, gdzie prowadzone będą lekcje oraz  nagrywane krótkie filmy edukacyjne. Sprzęt multimedialny (np. laptop, monitor interaktywny, aparat fotograficzny) wraz z wyposażeniem (np. statyw), pozwoli nam na uatrakcyjnienie przekazu, wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poszerzenie kręgu odbiorców lekcji/nagrań ekologiczno-przyrodniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto wynosi 24.815,00 PLN.

Planowana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 14.500,00 PLN.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW