PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 21/I/2024/RZM/NIM

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Zakup kolekcji etykiet i akcesoriów wódczanych z lat 1860.-1960.”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup kolekcji 2894 szt. etykiet i akcesoriów wódczanych z lat 1860.-1960. Kolekcja pochodzi ze zbiorów Fundacji im. Adam Łukawskiego. W skład kolekcji wchodzą etykiety wódczane, butelki po alkoholach oraz z zawartością historycznych trunków, druki firmowe, plakaty i szyldy, papiery i artykuły reklamowe, wycinki prasowe oraz akcesoria gorzelnicze. Obiekty pochodzą z wytwórni spirytualiów z terenu obecnych i dawnych ziem polskich, m.in. z terenu obecnej Ukrainy i Białorusi.

Wartość dofinansowania: 292 100,00 zł

Całkowita wartość zdania: 375 462,00 zł

Dofinansowano ze środków programu Rozbudowa zbiorów muzealnych – program własny Narodowego Instytutu Muzeów – 2024 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.