PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY ETNOPOLSKA. EDYCJA 2023 W RAMACH UMOWY NR 114/2023/NCK/EP Z DNIA 31.07.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa (ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023) na realizację projektu pn. „Na ludowo. Dla dzieci.”

Festyn „Na ludowo, dla dzieci” to widowisko dla publiczności, również pokazy, warsztaty z towarzyszeniem innych form rozrywki kierowane do dzieci i ich rodzin, mające na celu przybliżenie kultury tradycyjnej Wielkopolski i Polski. Wspólnie z udziałem zespołów folklorystycznych, artystów ludowych, rzemieślników ludowych chcielibyśmy, w sposób jak najbardziej przystępny, zaszczepić młodym mieszkańcom naszego regionu szacunek i zainteresowanie dawną kulturą ludową.

 

Kwota dofinansowania: 57 000 złotych. 

Całkowita wartość zadania: 61 500 złotych.