PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 11/II/2022/RZM/NIMOZ Z DNIA 02.12.2022 r.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zakup kolekcji jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej – etap III”.

Przedmiotem projektu jest zakup kolekcji złożonej z 7 jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej. Kolekcja ta jest uzupełnieniem zbiorów tego typu posiadanych już przez nasze muzeum. Do tej pory brakowało w niej jednak kilku niezwykle poszukiwanych, a jednocześnie emblematycznych typów polskich motocykli, jak np. Junak M-07 / M-10. Te właśnie typy jednośladów będą przedmiotem zakupu w ramach nieniejszego zadania. Oprócz nich przedmiotem projektu są także jeden z najwcześniejszych typów motocykla marki MZ, typ ES 250-1 (który otworzy chronologicznie naszą minikolekcję typów popularnych MZ-tek). Podobnie będzie w przypadku cenionej polskiej marki motocykli SHL: dwa posiadane już przez nas modele tej wytwórni: M-06T i M-17 Gazela zostaną teraz uzupełnione przez najbardziej popularną SHL-kę typ M-11 w wersji eksportowej. Zespół polskich jednośladów uzupełnią motocykl WFM M-06 w niezwykle rzadkiej, wczesnej odmianie, oraz kolejny przedstawiciel „owadzich” mopedów: Komar 2350.

Wartość dofinansowania: 61 200,00 zł

Całkowita wartość zdania: 76 602,00 zł

 

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „Rozbudowa zbiorów muzealnych”

Flag_of_Poland
Logo NIMOZ