PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU W RAMACH UMOWY NR 09168/21/FPK/NIMOZ Z DNIA 15.07.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2021 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację projektu Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej pługa parowego.

W ramach realizacji zadania planowane jest przeprowadzenie pełnej konserwacji i przywrócenie do sprawności technicznej pługa parowego oraz stworzenie kopii elementów roboczych, niezbędnych do jego prawidłowego działania. Wybór obie

ktu podyktowany jest chęcią uruchomienia przez Muzeum Rolnictwa w dalszej perspektywie czasu zestawu lokomobil, które w połączeniu z pługiem pozwoliłyby na organizację unikalnych w skali kraju pokazów orki z wykorzystaniem maszyn parowych z początków XX wieku.

Kwota dofinansowania: 82 500 zł.

Dofinansowanio ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Flag_of_Poland
Herb_Polski
mkdnis logo_finał