PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU W RAMACH UMOWY NR 13789/21/FPK/DWIM Z DNIA 31.08.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spozywczego w Szreniawie otrzymało w 2021 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania Warte poznania – cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem zadania jest stworzenie portalu internetowego z reprezentatywnymi, cyfrowymi zbiorami Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w formule bezpłatnego udostępniania on-line do celów popularyzacji, działalności edukacyjnej i promocji dziedzictwa rolnictwapolskiego w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane jest w trybie 2-letnim.
Kwoty dofinansowania:

2021 r. – 34 200 zł
2022 r. – 24 600 zł

Dofinansowanio ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Flag_of_Poland
Herb_Polski
mkdnis logo_finał