PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA NR UMOWY 09696/20/FPK/DIK z dnia 06.07.2020 roku

Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt z Programu Kultura ludowa i tradycyjna, nr umowy 09696/20/FPK/DIK z dnia 06.07.2020 roku, realizacja w latach: 2020-2021.

Zasadniczym celem zadania jest publikacja książki: „Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce” dokumentującej ciągle żywe niematerialne dziedzictwo kulturowe. Dzień 11 listopada jest niezwykle ważny dla całego regionu. W tym czasie przez miasta i miasteczka idą barwne korowody ze Świętym Marcinem na czele. Znaną w całej Polsce tradycją o wielowiekowej przeszłości są rogale świętomarcińskie, wypiekane także w domach prywatnych, często w oparciu o własną recepturę. Wspomniana książka powstanie ona w oparciu o badania terenowe oraz kwerendy źródeł. W zamierzeniu ma to być szerokie omówienie historii, współczesności oraz wszelkich kontekstów funkcjonowania zwyczaju. Publikacja zawierać będzie obszerną część albumową z archiwalnymi i współczesnymi fotografiami prezentującymi wspomnianą tradycję. Planowana publikacja to kontynuacja serii wydawniczej, „Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce” (ukazał się w 2017 roku), „Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce” i „Podkoziołek, bery, cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce (2019).

Kwota dofinansowania w 2020 roku: 20 000 zł, a w 2021 roku: 20 000 zł.

logo