PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 29/2021/RZM/NIMOZ Z DNIA 18.11.2021 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2021 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „Rozbudowa zbiorów muzealnych” na realizację zadania:

Zakup kolekcji jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej

Niezwykle ważnym ogniwem łańcucha muzealnych ekspozycji przybliżających transport wiejski na przestrzeni dziejów jest zagadnienie pojazdów jednośladowych eksploatowanych na polskiej wsi, reprezentowanych dotąd w kolekcji MNR w Szreniawie nad wyraz skromnie poprzez zaledwie dwa obiekty tego typu: motorower Komar 231 oraz motocykl WSK 175. Projekt zakupu kolekcji 15 motocykli i motorowerów ma radyklanie zmienić ten stan rzeczy poprzez reprezentację pierwszego większego zespołu obiektów, których roli na polskiej wsi po II wojnie światowej nie sposób przecenić. Zakup ten ma być zaczynem do stworzenia w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie zbioru motocykli i motorowerów eksploatowanych na wiejskich szosach, który prezentowałby wybrane pojazdy produkcji polskiej i krajów bloku wschodniego, wyprodukowane od lat 50. do 90. XX w.

Wszystkie modele motocykli i motorowerów, które składają się na omawianą kolekcję, były użytkowane na polskiej wsi. Wśród tych obiektów znajdują się zarówno niezwykle popularne w czasach swojego wytwarzania polskie motocykle marki WFM i WSK (którego marka zyskała nawet swoje rozwinięcie jako „Wiejski Sprzęt Kaskaderski”), motorowery marki „Komar” i „Romet”, jak również nieco mniej widoczne na wsi, ale cenione za swoje walory użytkowe czechosłowackie motocykle Jawa, a wreszcie znacznie rzadsze okazy tj. NRDowskie jednoślady marki MZ czy polskie motorowery, których produkcja z różnych przyczyn nie zdążyła się rozwinąć na skalę masową: Żak MR 2 i Chart 50. Z kolei przykładem niezwykle nowoczesnego i udanego polskiego motocykla, który niestety nie trafił w swój czas, jest niezwykle ceniona w motocyklowych zbiorach „Gazela”.

Całkowita wartość zadania: 69 972,00 zł
Wartość dofinansowania: 55 977,60 zł

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „Rozbudowa zbiorów muzealnych”

Flag_of_Poland
Logo NIMOZ