PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 11474/U/400/542/2021

Przedsięwzięcie pn.: Szreniawskie warsztaty ekologiczne dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 15.06.2021r. – 30.11.2021 r. a obejmuje ono zajęcia związane z ochroną ziemi, powietrza, ptaków, zwierząt, roślin i motyli oraz dostosowywaniem do zmian klimatycznych. W programie projektu przewiduje się zajęcia i warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Będą one obejmowały: wyjazdy edukacyjne, zielone szkoły, konkursy, warsztaty, itp.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy na temat ochrony ziemi, powietrza, ptaków, zwierząt, roślin i motyli oraz oraz dostosowywania do zmian klimatycznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto wynosi 36.230,00 PLN.

Planowana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 21.000,00 PLN.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW