PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 6676/U/400/227/2020

Przedsięwzięcie pn.: Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. Zdrowie roślin w twoich rękach w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 26.08.2020r. – 30.10.2020r. a obejmuje ono:

– opracowanie kart konkursowych,

– zakup nagród i przygotowanie upominków,

– wykonanie plansz informacyjnych, zakup materiałów do aranżacji i prowadzenie stoiska promującego zdrowie roślin,

– rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zdrowia roślin wśród uczestników konkursu oraz osób odwiedzających stanowisko konkursowe (szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej) w związku z ogłoszeniem roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Wartość przedsięwzięcia netto wynosi 13.789,86 PLN.

Dotacja z WFOŚiGW w wysokości 6.894,93 PLN.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW