PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 197/2022/NCK/EP

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. Festyn Rzemiosł.

Festyn Rzemiosł to impreza realizowana poprzez pokazy i warsztaty w ramach których prezentowane są tradycyjne formy rzemiosł uważanych za ginące: kowalstwo, rymarstwo, garncarstwo, łubiarstwo – sitarstwo, powroźnictwo, tkactwo, plecionkarstwo z wikliny, rogożyny, łuby, korzeni, słomy. Imprezie towarzyszy kiermasz wyrobów rękodzielniczych oraz występy zespołu tańca ludowego.

Kwota dofinansowania: 17 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022