PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 09624/22/FPK/DIK Z DNIA 28.06.2022 r.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn.:

Chazy – żywa tradycja w Wielkopolsce

Głównym celem projektu jest kompleksowe, wielowymiarowe zbadanie regionu etnograficznego Chazów, położonego na zachód od Rawicza. Polegać to będzie na przeprowadzeniu kwerend źródłowych, badań terenowych, wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz napisaniu pierwszych tekstów do przyszłej książki. Sama publikacja zostanie wydana pod koniec 2023 roku

Kwota dofinansowania: 20 000 złotych w 2022 r. i 25 000 złotych w 2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego