PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 6684/U/400/278/2020

Przedsięwzięcie pn.: Ścieżka dydaktyczna na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu: Krzewiaste formy wierzby w ochronie i kształtowaniu środowiska dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 10.09.2020r. – 30.11.2020r. a obejmuje ono wykonanie 10 tablic informacyjnych (o wym. 120cm x 80cm) oraz 68 tabliczek informacyjnych (o wym. 30cm x 15cm) w salicarium Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy na temat zastosowania krzewiastych form wierzby w ochronie i kształtowaniu środowiska wśród odwiedzających muzeum.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto wynosi 10.302,00 PLN.

Planowana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 6.181,20 PLN.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW