PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 7489/U/400/117/2022

Przedsięwzięcie pn.: Wydanie publikacji oraz doposażenie w zakresie sprzętu multimedialnego sposobem na rozszerzenie oferty w zakresie edukacji ekologicznej Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wydaniu publikacji na temat zastosowania krzewiastych form wierzby w ochronie gleby, wód i powietrza, jako biomasy do celów energetycznych (energia odnawialna) oraz w rzemiośle plecionkarskim, jako materiału ekologicznego (wiklina) do produkcji wyrobów użytkowych i artystycznych. Wydawnictwo to jest zarówno przewodnikiem po ścieżce dydaktycznej dot. ww. tematyki, jak i niezależnie funkcjonującym wydawnictwem służącym edukacji ekologicznej. Przedsięwzięcie obejmuje także doposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu (stanowiącego oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) w sprzęt multimedialny na potrzeby realizowania pokazów dydaktycznych, lekcji muzealnych, prelekcji oraz prezentacji w ramach związanego z powyższą tematyką programu edukacyjnego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto: 19.700,00 PLN.

Przyznana dotacja ze środków WFOŚiGW: 12.150,00 PLN.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW