PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 04817/23/FPK/DMiSK Z DNIA 07.06.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania 

Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem zadania jest digitalizacja, opracowanie i bezpłatne udostępnienie cennych kolekcji Muzeum w Szreniawie na łamach portalu zbiory.muzeum-szreniawa.pl do celów popularyzacji, działalności edukacyjnej i promocji dziedzictwa rolnictwa polskiego w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane jest w trybie 1-rocznym.
Kwota dofinansowania:

2023 r. – 40 000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.