PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 11/II/2023/RZM/NIM Z DNIA 08.11.2023 r.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zakup ciężkiego ciągnika Ursus”.

Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego ciągnika Ursus 1224. Obiekt ten stanowi uzupełnienie kolekcji ciągników rolniczych Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Muzeum posiada obecnie około czterdziestu ciągników rolniczych produkcji krajowej i zagranicznej. Nowy nabytek reprezentuje krajową markę Ursus a jego zakup jest pierwszym krokiem planowanego przez nas poszerzenia zbioru ciągników tej marki o pojazdy należące do grupy tzw. „ciężkich Ursusów”.

 

Wartość dofinansowania: 47 328,00 zł

Całkowita wartość zdania: 59 160,00 zł

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Rozbudowa zbiorów muzealnych”