PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 10384/U/400/1216/2023

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa zespołu wiat na terenie muzeum w Jaraczu, mających na celu prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość dotyczącą ochrony wód i wpływu jaki ma na nią prawidłowa gospodarka odpadowa” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę zespołu wiat służących do działań edukacyjnych związanych z tematyką ochrony wody oraz gospodarki odpadowej. Przedsięwzięcie uzupełniają tablice edukacyjne związane z ww. tematami.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto: 101.000,00 zł

Przyznana dotacja ze środków WFOŚiGW: 72.720,00 zł

 

https://www.wfosgw.poznan.pl/