PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 6671/U/400/279/2020

Przedsięwzięcie pn.: Interaktywny ul pokazowy w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 10.09.2020r. – 30.11.2020r. a obejmuje ono renowację i przystosowanie oraz aranżację i odpowiednie wyposażenie wnętrza stylowego modelu ula (powiększonego w skali około 3:1) do funkcji interaktywnego ula pokazowego.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie odwiedzającym zapoznania się z atmosferą życia pszczół w ulu i uświadomienie im niezbędności troski ludzi o los pszczół, a tym samym podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresu życia i funkcji pełnionych przez pszczoły.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto wynosi 26.400,00 PLN.

Planowana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 19.800,00 PLN.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KWOCIE 6.600 ZŁ

samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego