PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 10600/23/FPK/NCK Z DNIA 09.05.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania Od muzeum się nie wymigasz-interaktywne poznawanie wystaw muzealnych przez osoby Głuche i słabosłyszące.

Celem zadania jest aktywizacja osób Głuchych i słabosłyszących zagrożonych wykluczeniem społecznym i niwelowanie barier w dostępie do oferty kulturalnej muzeum. Projekt zakłada organizację wyjazdów tematycznych dla osób z niepełnosprawnością słuchu do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz jego oddziałów w Jaraczu, Swarzędzu i Uzarzewie. 

Zadanie realizowane jest w trybie 1-rocznym.
Kwota dofinansowania:

2023 r. – 35 000 zł

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.