PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 304/U/400/1276/2023

Przedsięwzięcie pn.: „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne – przeprowadzenie szkoleń” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach projektu planowane są szkolenia związane z ochroną ziemi, powietrza oraz dostosowywaniem do zmian klimatycznych, ponadto na temat ochrony bioróżnorodności (gatunki zwierząt, roślin) i świadczeń ekosystemowych. Szkolenia prowadzone będą na terenie Muzeum w Szreniawie oraz w czasie wyjazdów (Ogród Botaniczny, Dendrologiczny, Ogród Zoologiczny, Śnieżycowy jar). Najważniejszym efektem projektu będzie zwiększenie świadomości ekologicznej, konieczności ochrony ziemi, powietrza, bioróżnorodności oraz umiejętności dostosowywania do wymogów, a także uświadomienie społeczeństwu możliwości reakcji na zagrożenia. Celem zadania jest także popularyzacja prawnych aspektów ochrony przyrody i gospodarowania odpadami, poszerzenie wiedzy z zakresu gatunków roślin, zwierząt, wykorzystanie wiedzy w konkursach dla młodzieży. Oferta skierowana jest do mieszkańców woj. wielkopolskiego, przede wszystkim dzieci, młodzieży, ale też dorosłych, seniorów i rodzin wielopokoleniowych z dziećmi. Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

– ptaki pod ochroną

– ochrona ziemi, przystosowanie do zmian klimatu

– rezerwaty przyrody

– ochrona owadów, znaczenie pszczoły

– świadczenie ekosystemowe zaopatrujące (miód i inne wyroby pszczelarskie)

– WPN, rozpoznawanie drzew

– zwierzęta gospodarskie, sposób postępowania.

– ochrona zwierząt domowych, w tym psów i kotów

– ochrona i rehabilitacja zwierząt

– sad ekologiczny oraz rośliny ozdobne pod ochroną i rośliny zielarskie

– świadczenie ekosystemowe zaopatrujące (leki, pozyskiwanie pożywienia, owoców)

– prawne aspekty ochrony przyrody

– zwierzęta pod ochroną, w tym: ochrona żubra, niedźwiedzi, wilków

– świadczenie ekosystemowe kulturowe (rekreacja, wyciszenie).

– świadczenie ekosystemowe siedliskowe (powstawanie gleby, cykle biogen)

– segregacja odpadów

– pierwsza pomoc dla zwierząt.

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2023.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto: 21.160,00 zł

Przyznana dotacja ze środków WFOŚiGW: 14.812,00 zł

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW