PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 10919/U/400/77/2022

Przedsięwzięcie pn.: „Pszczoła w ogrodzie. Ogródek dydaktyczny roślin miododajnych i ziół w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu – etap II” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na nasadzeniach roślin miododajnych w ogródku dydaktycznym Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu oraz montażu pomocy dydaktycznych w postaci tabliczek opisowych roślin, tablicy informacyjnej, tablicy sensorycznej manipulacyjnej oraz powiększonego 250-krotnie modelu pszczoły edukacyjnej. Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej osób odwiedzających muzeum na temat pszczół oraz występujących w przyrodzie wzajemnych zależności między pszczołami i innymi owadami a roślinami. Zwiedzający będą poznawać rośliny miododajne oraz pozyskiwać informacje na temat pszczół i innych owadów występujących w polskich ogrodach i na łąkach. Poza fizycznym zwiedzaniem ogródka dydaktycznego na bazie rzeczowych efektów realizacji projektu prowadzone będą zajęcia dydaktyczne (lekcje i warsztaty na temat pszczół, ich roli w ekosystemie oraz występujących w przyrodzie zależności między pszczołami i innymi owadami a roślinami).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

 

Planowana wartość przedsięwzięcia netto: 21.350,00 zł

Przyznana dotacja ze środków WFOŚiGW: 13.365,00 zł

 

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW