PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 13677/U/400/1486/2023

Przedsięwzięcie pn.: „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2023 a polega na nasadzeniach krzewów i roślin wieloletnich w zabytkowym parku na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto: 33.995,00 zł

Przyznana dotacja ze środków WFOŚiGW: 23.796,50 zł

 

https://www.wfosgw.poznan.pl/