ArchiwumDwa bociany w gnieździe

Szreniawskie warsztaty ekologiczne

Zapraszamy na „SZRENIAWSKIE WARSZTATY EKOLOGICZNE”

Celem zadania jest zorganizowanie warsztatów popularyzujących zagadnienia związane z edukacją ekologiczną. Planujemy przekazywanie mieszkańcom wsi i miast informacji związanych z ochroną bioróżnorodności, ochroną ziemi, dostosowywaniem do zmian klimatycznych czy też gospodarką odpadami. Celem zadania jest między innymi popularyzacja prawnych aspektów ochrony przyrody, roślin i zwierząt, rozwijanie działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechnienie wiedzy na temat świadczeń ekosystemowych. Oferta jest skierowana do mieszkańców województwa wielkopolskiego – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów.

SZRENIAWSKIE WARSZTATY EKOLOGICZNE – oferta dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych

Najbliższe działania:

 • W dniach 4-6.10. 2022 odbędą się zajęcia: O sadzie ekologicznym, O ochronie zwierząt (w tym koni), O świadczeniach ekosystemowych (w tym: produkty ekologiczne).
 • niedziela 9.10. na terenie Muzeum w Szreniawie zapraszamy na wykłady, warsztaty i zajęcia:

Wykłady (Sala konferencyjna, nr 100):

Jan Holeksa (prof. UAM), WPN, rozpoznawanie drzew, roślin (spacer do Wielkopolskiego Parku Narodowego w kierunku Wieży Bierbaumów).

Paweł Podkowa (dr UAM), O ochronie ptaków (wykonywanie karmników).

Referat o Ochronie ziemi i powietrza, zmianach klimatycznych w Europie, dostosowywaniu do zmian klimatu. Zajęcia prowadzi prof. Bogdan Chojnicki (UP).  

 1. Matela, O sadzie ekologicznym, prawidłowym sposobie prowadzenia ochrony sadów, owoców, rozpoznawaniu drzew i ochronie roślin.
 2. Niestrawski, Prawne aspekty ochrony przyrody. Parki narodowe w Polsce.

 3.Hanulewicz, O ochronie zwierząt domowych i kotów (w zagrodzie edukacyjnej).

 

 • Odbędą się też zajęcia dla najmłodszych o ochronie roślin, ptaków, zwierząt, miejsce: Sala Klubu Produktu Tradycyjnego (w budynku administracyjnym). 
 • Zajęcia warsztatowe – wykonywanie budek dla ptaków.
 • Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z Czempinia zaprasza na zajęcia edukacyjne o gospodarowaniu odpadami, połączone z licznymi konkursami dla dzieci.

Młodsi uczestnicy będą mieli okazję malowania drewnianych modeli zwierząt.

 • środa 12.10. 2022 odbędą się zajęcia: O sadzie ekologicznym, O ochronie zwierząt (w tym koni i zwierząt gospodarskich)
 • W dniach 22-23.10. 2022 zapraszamy wszystkich chętnych (łącznie z małymi dziećmi) do Muzeum w Szreniawie na konkurs o tematyce związanej z Warsztatami. Pytania zostały przygotowane dla uczestników w trzech poziomach wiekowych, w tym: dzieci do 10 lat, dzieci i młodzież od 10 do 18 lat, dla osób powyżej 18. roku życia. Na terenie Muzeum obowiązuje wykupienie biletu spacerowego (cena 5 zł; dla opiekunów grup oraz dzieci, które nie ukończyły 7 lat wstęp do Muzeum nadal jest bezpłatny). Wstęp w soboty jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających.
 • Uwaga: dla dzieci szkolnych proponujemy warsztaty wyjazdowe: 25-26.10.2022 „zielona szkoła” (Czempiń – Szczedrzykowice z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt i Schroniskiem dla Koni), wyjazd dwudniowy z noclegiem. Informacje na temat wyjazdu przyjmujemy pod nr telefonu: 605 267 202. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „KSOW”.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, lecz na terenie Muzeum obowiązuje wykupienie biletu spacerowego w cenie 5 zł (nie dotyczy dni imprezowych: 21.08., 18.09., 09.10.), z zakupu którego zwolnione są dzieci poniżej 7 roku życia. Grupy lub indywidualni uczestnicy zajęć mogą zakupić bilety w celu samodzielnego zwiedzenia wystaw muzealnych wg obowiązującego cennika. W SOBOTY WSTĘP WOLNY.

SZRENIAWSKIE WARSZTATY EKOLOGICZNE – oferta dla grup zorganizowanych

Dla zorganizowanych grup dzieci szkolnych, młodzieży oraz seniorów proponujemy bezpłatne zajęcia warsztatowe.

Tematyka warsztatów:

 1. Znaczenie pszczoły, ochrona owadów (zajęcia stacjonarne + terenowe w Skansenie Pszczelarskim.
 2. Klimat, zmiany klimatu, dostosowywanie do zmian klimatu.
 3. Ochrona zwierząt gospodarskich, w tym koni, dobrostan zwierząt (zajęcia stacjonarne + w terenie).
 4. Wielkopolski Park Narodowy – ochrona drzew, roślin, zwierząt, rozpoznawanie drzew (zajęcia stacjonarne + terenowe w WPN).
 5. Sad ekologiczny, prawidłowy sposób prowadzenie ochrony sadów, owoców, rozpoznawanie drzew, ochrona roślin (zajęcia terenowe, połączone z rozpoznawaniem drzew i roślin oraz wykonywaniem zielnika).
 6. Prawne aspekty ochrony przyrody, parki narodowe w Polsce.
 7. Ochrona zwierząt domowych, w tym kotów (zajęcia stacjonarne + w terenie, połączone z konkursami dla dzieci oraz malowaniem gatunków).
 8. Ptaki pod ochroną, przygotowanie budek lęgowych i karmników (zajęcia stacjonarne + w terenie).
 9. Znaczenie i ochrona psów, sposób prawidłowej opieki, rehabilitacji i konieczności szczepień (zajęcia stacjonarne + w terenie, połączone z kontaktami z psami i konkursami dla dzieci).
 10. Ochrona roślin wikliniarskich (zajęcia na salach oraz terenowe w Oddziale Muzeum w Nowym Tomyślu połączone z malowaniem gatunków i odmian roślin na ulotkach).
 11. Ochrona i rehabilitacja zwierząt.
 12. Świadczenie ekosystemowe: kulturowe, siedliskowe. Środki ochrony roślin i ich właściwe stosowanie.

Udział w zajęciach wymaga wcześniejszego zgłoszenia grupy. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: 61 8 107 629 wew. 21 (wtorki do niedzieli 9.00-15.00) oraz 61 8 107 629 wew. 29 (poniedziałki 10.00-14.00).

Udział w zajęciach jest bezpłatny, lecz na terenie Muzeum obowiązuje wykupienie biletu spacerowego w cenie 5 zł, z zakupu którego zwolnione są dzieci poniżej 7 roku życia. Grupy lub indywidualni uczestnicy zajęć mogą zakupić bilety w celu samodzielnego zwiedzenia wystaw muzealnych wg obowiązującego cennika. W SOBOTY WSTĘP BEZPŁATNY.

Przewidujemy liczne konkursy, w których nagrodą będą między innymi piękne Inwentarze drzew i ptaków Wydawnictwa Zakamarki. (mw)

logo Wydawnictwa Zakamarki
pasek dofinansowanie KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.