Materiały do tematu „Gęsim piórem pisane”

Spotkanie ma na celu bliższe zapoznanie się najmłodszych uczestników ze znajomością pisania z wykorzystaniem zasad kaligrafii, które w dzisiejszych czasach nie są już wcale stosowane. Podobnie jak pióra wieczne nie wspominając już o gęsich piórach. Celem jest także zapoznanie uczestników z historią pisma na świecie od czasów najdawniejszych kiedy to pismo było obrazkowe do zastosowania pisma alfabetycznego z wykorzystaniem alfabetu łacińskiego. Uczestnicy poznają także historię pióra gęsiego, które było jednym z pierwszych narzędzi piśmiennych służących do sporządzania zapisków na papierze. Następnie przedstawiona zostanie historia pióra wiecznego, kulowego, długopisu czy ołówka, aż do dzisiejszych sposobów pisania z wykorzystaniem najnowszej technologii cyfrowej. Poza historią narzędzi piśmiennych przedstawione zostaną także ich cechy charakterystyczne takie jak budowa czy sposób pisania.

Pogadanka będzie odbywać się w sposób swobodny dopasowany do wieku uczestników z wykorzystaniem pokazu multimedialnego. Pokaz będzie zawierał w dużej mierze interesujące slajdy z fotografiami między innymi starych pism i sposobów pisania piórem. Pogadanka będzie miała charakter dyskusji, w której najmłodsi uczestnicy będą brali udział. Po zakończeniu części teoretycznej odbędzie się część praktyczna, czyli zmierzenie się uczestników z gęsim piórem i pisanie nim na kartkach według zasad kaligrafii, które będą w trakcie warsztatu objaśniane. Uczestnicy otrzymają kartki z wzorami, które będą musieli powtórzyć własnoręcznie. Dzięki tym warsztatom najmłodsi będą mogli się przekonać jak wyglądała praca średniowiecznych skrybów przepisujących książki. Własnoręczne zapiski oczywiście zostaną zabrane do domu po wcześniejszym zabezpieczeniu pisma lakiem podbitym pieczątką tak aby podkreślić charakter i klimat minionych czasów.

Pobierz materiały do lekcji: „Od ziarenka do bochenka”

Pismo ręczne
Pismo ręczne 1