DWIE NAGRODY GRAND PRIX

DLA MUZEUM NARODOWEGO ROLNICTWA W SZRENIAWIE!

24 maja 2024 roku w Muzeum w Lewkowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2023”.

„IZABELLA” jest prestiżowym konkursem wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Przedsięwzięcie to organizowane przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego ma na celu wyróżnianie instytucji muzealnych, autorów oraz realizatorów najlepszych wydarzeń muzealnych.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało nagrody:

  • NAGRODA GRAND PRIX w kategorii opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, inwestycje za projekt Realizacja konserwatorsko-restauratorska przy secesyjnej fajansowo-marmurowej ladzie sklepowej MSI T-30 z pocz. XX w.;
  • NAGRODA GRAND PRIX w kategorii działalność promocyjna i popularyzatorska za projekt Akcja promocyjna 50-lat samochodu rolniczego Tarpan;
  • NAGRODA PIERWSZA w kategorii działalność wystawiennicza za projekt Zofia Rydet – wieś bez filtra;
  • NAGRODA PIERWSZA w kategorii działalność edukacyjna za projekt Od muzeum się nie wymigasz – interaktywne poznawanie wystaw muzealnych przez osoby Głuche i słabosłyszące;
  • WYRÓŻNIENIE w kategorii działalność naukowa i wydawnicza za projekt Samochód rolniczy Tarpan – idea, historia, znaczenie.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pełna lista laureatów: IZABELLA 2023

OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM KULTURY, KONSERWACJE, INWESTYCJE - NAGRODA GRAND PRIX - "Realizacja konserwatorsko-restauratorska przy secesyjnej fajansowo-marmurowej ladzie sklepowej MSI T-30 z pocz. XX w."
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I POPULARYZATORSKA - NAGRODA GRAND PRIX - "Akcja promocyjna 50-lat samochodu rolniczego Tarpan" oraz DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA - WYRÓŻNIENIE - "Samochód rolniczy Tarpan - idea, historia, znaczenie"
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA - NAGRODA PIERWSZA - "Zofia Rydet – wieś bez filtra"
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA - NAGRODA PIERWSZA - "Od muzeum się nie wymigasz – interaktywne poznawanie wystaw muzealnych przez osoby Głuche i słabosłyszące"