Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży oraz dorosłych zapraszamy na zajęcia towarzyszące wystawie czasowej Chłop-niewolnik? Opowieść o pańszczyźnie.

1. Wieś pradziadków (szkoły podstawowe)

Podczas zajęć cofniemy się w czasie o ponad 200 lat i poznamy życie codzienne rodzin chłopskich na początku XIX wieku. Naszym wehikułem czasu będzie, specjalnie w tym celu wybudowana, interaktywna chłopska chata. Chętni obłuskają zboże na kaszę w stępie, zmielą ziarno na mąkę w żarnach, przymierzą szońdy, ubiją kapustę do kiszenia, wprawią w ruch kierzę lub kołowrotek. Odważni będą mogli wydoić model kozy.
Czas trwania: ok.1,5 godz.

2. Jako to bydlę, jarzmem przygięte do ziemi… (szkoły ponadpodstawowe, dorośli)

Na zajęciach poznamy los rodzin pańszczyźnianych, ich status społeczny i prawny oraz proces uwłaszczenia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak pięćset lat stosunków feudalnych w Polsce wpłynęło na kształt naszego społeczeństwa. Po zwiedzeniu wystawy czasowej przeniesiemy się do stylizowanej chaty wiejskiej, aby poznać życie codzienne rodziny chłopskiej. Na zakończenie spotkania przewidziano zajęcia warsztatowe.
Czas trwania: ok. 1,5/ 2 godz.

Wiadomości praktyczne
• Zajęcia realizowane są od 7 maja do 10 października 2024 r., od wtorku do piątku, w godzinach 9.00-14.00.
• wymagane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe tel.: 61 8107 629 wew. 18 lub 21; mail imprezy.widz@muzeum-szreniawa.pl
• opłata 90 zł od grupy + bilet wstępu od osoby. Opiekunowie grup przyjmowani są nieodpłatnie.
• maksymalna liczebność grup na zajęcia wynosi 25 osób.
• bilet na zajęcia upoważnia do zwiedzania Muzeum.