Wejście do muzeum

Wejście prowadzi przez budynek portierni i można dostać się do niego schodami lub specjalnym podjazdem dla wózków, znajdującym się z lewej strony.  Przy wejściu po prawej stronie umieszczona jest tablica w piśmie wypukłym Braille’a  informująca o godzinach pracy muzeum. 

Na wprost wejścia, w odległości paru kroków, ustawione są metalowe bramki. Aby wejść na teren muzeum udaj się do kasy zlokalizowanej na godzinie 13. Umieszczona jest przy długiej drewnianej ladzie. Tutaj można kupić bilet oraz pobrać audioprzewodnik ułatwiający poruszanie się po muzeum.

Na prawo od kasy, przy prostopadłej ladzie, można kupić pamiątki z muzeum. Za tobą,  przy ścianie wejściowej, umieszczone są kolejno automat z przekąskami, dwa drewniane stoły z ławami oraz automaty z napojami. W lewej części pomieszczenia, bliżej wejścia, znajduje się portiernia. Na prawo od niej usytuowane są toalety, jedna koedukacyjna, druga dla osób poruszających się na wózku. Na wprost toalet znajduje się stolik z dwiema ławami.