Zapraszamy na „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne”.

Celem zadania jest zorganizowanie wykładów i zajęć popularyzujących zagadnienia związane z ekologią. Planujemy przekazywanie mieszkańcom wsi i miast informacji związanych z ochroną bioróżnorodności, ochroną ziemi, dostosowywaniem do zmian klimatycznych czy też gospodarką odpadami. Celem zadania jest między innymi popularyzacja prawnych aspektów ochrony przyrody, roślin i zwierząt, rozwijanie działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechnienie wiedzy na temat świadczeń ekosystemowych. Oferta jest skierowana do mieszkańców województwa wielkopolskiego – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów.

Działania: wykłady i szkolenia w dniu 20.05.2023 roku.

W ramach szkoleń w dniu 20.05.2023 roku o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej nr H-100 odbędą się szkolenia i wykłady:

 1. Mariusza Niestrawskiego O parkach narodowych oraz rezerwatach w Polsce i przepisach prawnych.
 2. dr UAM Pawła Podkowy

      – O ochronie i przepisach dotyczących ochrony ptaków oraz O rozpoznawaniu ptaków i sposobach ich dokarmiania

 1. Doroty Mateli – Sad ekologiczny.
 2. Marii Walkowiak – Rezerwat Śnieżycowy Jar i o planach dotyczących dalszych zajęć.

 

 

Działania: Śnieżycowy Jar 26.03 2023

W ramach szkoleń w dniu 26.03.2023 roku odbył się wyjazd szkoleniowy „Zapraszamy do Rezerwatu Śnieżycowy Jar i jego okolic”. W programie przewidziano również okolice Rezerwatu.

Jest to jedyne miejsce na nizinach Polski, gdzie obserwować można kwitnące śnieżyce wiosenne, których głównym siedliskiem w Polsce są tereny górzyste. Prawdopodobnie zostały one przywiezione do Wielkopolski pod koniec XIX wieku i zasadzone tutaj przez miłośników przyrody. W stromych wąwozach i w pobliżu strumienia Śnieżycowego Jaru śnieżyce znalazły znakomite warunki siedliskowe: doskonale namnażają się przez cebule i nasiona.

Wędrówkę rozpoczęliśmy we wsi Starczanowo, trasą długości ok. 6 km. Droga prowadzi przez teren poligonu wojskowego, dlatego wstęp do Rezerwatu jest możliwy tylko w niektóre soboty i niedziele. Droga prowadzi wśród drzewostanu z gatunkami: topoli, klonów, jaworów i dębem czerwonym oraz kwitnących roślin: przylaszczki pospolitej, miodunki oraz złoci wiosennej. W Rezerwacie występuje również ziarnopłon wiosenny, który zakwita nieco później. Po dłuższej wędrówce dotarliśmy do Rezerwatu. Widok jest niesamowity: na pagórkach i w dolinkach, między drzewami rozpościerają się dywany biało kwitnących pięknych śnieżyc!

Zajęcia „Zapraszamy do Rezerwatu Śnieżycowy Jar i jego okolic” planowane są w następnych latach (zgłoszenia 2024-2025) dla uczniów szkól podstawowych i przedszkoli (dzieci 6-7 lat). Zajęcia mogą obejmować przejazd autobusem z dziećmi na parking w Starczanowie, wędrówkę do Rezerwatu z udziałem pracownika, powrót autobusem do szkoły lub przedszkola.

Inne (proponowane) punkty programu dla szkół:

Dziewicza Góra: wieża widokowa

Owińska: Kościół i klasztor pocysterski, późnobarokowy (ok. 1250)

Biedrusko: Pałac

Starczanowo (Rezerwat Śnieżycowy Jar)

Skoki: Kościół św. Mikołaja Biskupa z lat 30. XVIII wieku 

Chludowo: Muzeum im. O. Mariana Żelazka

Golęczewo – obiekty zabytkowe pochodzące z czasów wzorcowej wsi niemieckiej z pocz. XX wieku

Podsumujmy. Dla szkól i przedszkoli, które zgłoszą w roku 2024 chęć uczestnictwa w programie proponujemy:

– przejazd autobusem,

– opiekę pracownika Muzeum

– konkurs o roślinach pod ochroną z nagrodami książkowymi

– karta pocztowa „Rezerwat Śnieżycowy Jar” dla każdego uczestnika

– natomiast posiłki – to koszty ponoszone we własnym zakresie.

Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne – aktualna oferta dla grup zorganizowanych

Najbliższe działania:

Wykłady (Sala konferencyjna, nr 100): Paweł Podkowa (dr UAM), O ochronie ptaków (w tym sposoby wykonywania karmników). Wykład odbędzie się na przełomie maja i czerwca.

Dla zorganizowanych grup dzieci szkolnych, młodzieży oraz seniorów proponujemy bezpłatne zajęcia warsztatowe.

Tematyka zajęć i wykładów:

 1. Znaczenie pszczoły, ochrona owadów (zajęcia stacjonarne + terenowe w Skansenie Pszczelarskim).
 2. Klimat, zmiany klimatu, dostosowywanie do zmian klimatu.
 3. Ochrona zwierząt gospodarskich, w tym koni, dobrostan zwierząt (zajęcia stacjonarne + w terenie).
 4. Wielkopolski Park Narodowy – ochrona drzew, roślin, zwierząt, rozpoznawanie drzew (zajęcia stacjonarne + terenowe w WPN).
 5. Sad ekologiczny, prawidłowy sposób prowadzenie ochrony sadów, owoców, rozpoznawanie drzew, ochrona roślin (zajęcia terenowe, połączone z rozpoznawaniem drzew i roślin oraz wykonywaniem zielnika).
 6. Prawne aspekty ochrony przyrody, parki narodowe w Polsce.
 7. Ochrona zwierząt domowych, w tym kotów (zajęcia stacjonarne + w terenie, połączone z konkursami dla dzieci oraz malowaniem gatunków).
 8. Ptaki pod ochroną, przygotowanie budek lęgowych i karmników (zajęcia stacjonarne + w terenie).
 9. Znaczenie i ochrona psów, sposób prawidłowej opieki, rehabilitacji i konieczności szczepień (zajęcia stacjonarne + w terenie, połączone z kontaktami z psami i konkursami dla dzieci).
 10. Ochrona roślin wikliniarskich (zajęcia na salach oraz terenowe w Oddziale Muzeum w Nowym Tomyślu połączone z malowaniem gatunków i odmian roślin na ulotkach).
 11. Ochrona i rehabilitacja zwierząt.
 12. Świadczenie ekosystemowe: kulturowe, siedliskowe. Środki ochrony roślin i ich właściwe stosowanie.

Udział w zajęciach wymaga wcześniejszego zgłoszenia grupy. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: 61 8 107 629 wew. 21 (wtorki do niedzieli 9.00-15.00) oraz 61 8 107 629 wew. 29 (poniedziałki 10.00-14.00).

Udział w zajęciach jest bezpłatny, lecz na terenie Muzeum obowiązuje wykupienie biletu spacerowego w cenie 5 zł (bilet spacerowy nie dotyczy dni imprezowych), z zakupu którego zwolnione są dzieci poniżej 7 roku życia.

Grupy lub indywidualni uczestnicy zajęć mogą również zakupić bilety w celu samodzielnego zwiedzenia wystaw muzealnych wg obowiązującego cennikaW SOBOTY WSTĘP BEZPŁATNY.

 

Przewidujemy liczne konkursy, w których nagrodą będą między innymi piękne Inwentarze drzew i ptaków Wydawnictwa Zakamarki.

Przewidujemy liczne konkursy, w których nagrodą będą między innymi piękne Inwentarze drzew i ptaków Wydawnictwa Zakamarki.

logo Wydawnictwa Zakamarki

Operacja współfinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 58.060,00 (sprzęt) oraz 21.160,00 zł (szkolenia).

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW