Program dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie edukacyjnej Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego uwzględniamy specjalne potrzeby naszych gości dostosowując lekcje muzealne ze stałej oferty do możliwości konkretnej grupy odbiorców. Kierujemy się przy tym zasadą, że to nie ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, ale zewnętrzne bariery utrudniające funkcjonowanie i udział w aktywnym życiu społecznym czynią człowieka niepełnosprawnym.

Na skróty:

CZYTANIE OBRAZÓW