Oferta sprzedaży pił stolarskich

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
oferuje do sprzedaży piły tarczowe:

1. Piła tarczowa ZIGHER
2. Pilarka PKS – 250 (produkcji czeskiej)


Stan techniczny – ZIGHER maszyna stolarska skorodowana, niekompletna i brak pełnego wyposażenia.
Proponowana cena sprzedaży 500,00 zł.

Stan techniczny – Pilarka PKS – 250 maszyna stolarska w pełni sprawna i kompletna.

Proponowana cena sprzedaży 1500,00

Piły można oglądać na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie przy ulicy Dworcowej 5. (Stolarnia) w godz. 8.00 – 15.00

 

Proszę o kierowanie ofert zakupu w zaklejonych kopertach do sekretariatu MNR w Szreniawie z dopiskiem: ZAKUP PIŁ.

Wybór nastąpi po otwarciu komisyjnym kopert oferentów i wybraniu najlepszej zaproponowanej ceny. Odbiór własnym transportem po uregulowaniu należności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.61/8107629 wew. 17 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, lub w Administracji Muzeum w pokoju 206.
Oferta jest ważna do dnia 17 października 2022 roku.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy wśród oferujących tę samą cenę zakupu a także unieważnienia oferty bez podania przyczyny.