Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

Muzeum powstało jako oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie w 1999 roku na terenie istniejącego od 1963 roku skansenu pszczelarskiego.
Twórcą skansenu był prof. Ryszard Kostecki. Skansen stanowi unikatowy w skali europejskiej zbiór uli ilustrujący na ekspozycji plenerowej historię bartnictwa i pszczelarstwa na ziemiach polskich. W 1999 roku w pofolwarcznym budynku gospodarczym utworzono ekspozycję muzealną dotyczącą owadów użytkowych. W 2002 roku nadano Muzeum imię prof. Ryszarda Kosteckiego – twórcy skansenu i kolekcji uli, propagatorowi historii i tradycji pszczelarstwa.

Niezwykły eksponat w Muzeum Pszczelarstwa

Wydarzenia w 2024 r.

Światowy Dzień Pszczół

21.05.2024 r.

Więcej informacji wkrótce.

pasieka

Miodowe Lato w Skansenie 

04.08.2024 r.

Więcej informacji wkrótce.

stara pasieka