Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

Muzeum powstało jako oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie w 1999 roku na terenie istniejącego od 1963 roku skansenu pszczelarskiego.
Twórcą skansenu był prof. Ryszard Kostecki. Skansen stanowi unikatowy w skali europejskiej zbiór uli ilustrujący na ekspozycji plenerowej historię bartnictwa i pszczelarstwa na ziemiach polskich. W 1999 roku w pofolwarcznym budynku gospodarczym utworzono ekspozycję muzealną dotyczącą owadów użytkowych. W 2002 roku nadano Muzeum imię prof. Ryszarda Kosteckiego – twórcy skansenu i kolekcji uli, propagatorowi historii i tradycji pszczelarstwa.

Nasze wydarzenia

MUZEUM PSZCZELARSTWA W SWARZĘDZU ZAPRASZA NA WARSZTATY I POKAZY BOŻONARODZENIOWE DLA DZIECI, 6-9.12.2022 r.

Kolędowanie z turoniem. Warsztaty i pokazy dla dzieci. Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu zaprasza od 06.12 do 09.12.2022 r. na warsztaty i pokazy dla dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) poświęcone tradycjom związanym ze świętami Bożego Narodzenia. W trakcie pobytu w muzeum uczestnicy wysłuchają przy choince opowieści o zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych.…

Read more