DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność architektoniczna budynku Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

Dostępność wejścia

Wejście na teren muzeum znajduje się na terenie parku od ulicy Tabaki, przy skrzyżowaniu z ulicą Poznańską. Do wejścia prowadzi utwardzona alejka, częściowo wyasfaltowana. Przy drodze umieszczone są dwie tablice kierujące do muzeum. Na teren muzeum wchodzi się przez bramę z krawężnikiem o wysokości 2 cm. Budynek muzeum znajduje się na wprost wejścia. Teren przed budynkiem jest wyłożony kostką z pozbruku. Na prawo od wejścia znajdują się stojaki na rowery. Wejście do budynku prowadzi przez dwuskrzydłowe, szerokie drzwi z progiem o wysokości 6 cm. Osoba poruszająca się na wózku może je przejechać z pomocą pracownika muzeum lub opiekuna. Kasa znajduje się w budynku muzeum, na prawo od wejścia. Można tu kupić bilety i pamiątki. Osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom (asystentom) przysługuje bilet ulgowy. Aby go uzyskać, osoba z niepełnosprawnością powinna okazać dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Wejście na teren muzeum jest dostępne w godzinach jego pracy:

– w sezonie wiosenno-letnim (01.04- 31.10) od wtorku do soboty w godzinach 9.00- 17.00, w niedziele 10.00-17.00;

– w sezonie jesienno- zimowym (01.11- 31.03) od wtorku do piątku w godzinach 09.00- 15.00, w soboty i niedziele od 9.00 d0 15.00.

Na teren skansenu można wejść z psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Parking znajduje się przy ulicy Tabaki, na lewo od bramy wjazdowej na teren parku, wzdłuż ogrodzenia.

 

Dostępność architektoniczna budynków Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

Budynek główny

Ekspozycja w budynku muzeum znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Ze względu na niewielkie rozmiary sali ekspozycyjnej jednocześnie znajdować się na niej mogą trzy wózki. Wejście do sali edukacyjnej, gdzie prowadzone są warsztaty i lekcje, znajduje się na parterze, po prawej stronie budynku. Przy wejściu znajduje się próg o wysokości 3,5 cm, który osoby na wózku mogą pokonać z pomocą pracownika muzeum lub opiekuna.

Dostępność ekspozycji terenowej

Ekspozycja plenerowa jest częściowo dostępna dla osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie budynku muzeum, wzdłuż szeregu uli figuralnych, prowadzi ścieżka wyłożona betonowymi płytami. Ścieżka po lewej stronie jest zbyt wąska i nierówna, aby mogły się po niej poruszać osoby na wózkach.

Toalety

W budynku znajdują się dwie toalety dla zwiedzających, niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.