OFERTA EDUKACYJNA

I. LEKCJE MUZEALNE

Praca w pasiece (przedszkole, 6-7 latki; szkoła podstawowa)

W ramach lekcji przewidziane są prelekcja o pasiece i produktach pszczelich oraz pokaz sprzętu pszczelarskiego. Uczeń poznaje budowę ula i życie pszczół w ulu.

Czas trwania: ok. 45 min.

 

Wosk – pochodzenie i przeznaczenie (przedszkole, 6-7 latki; szkoła podstawowa)

Tematem lekcji jest wosk, jego pochodzenie oraz zastosowanie. Niewątpliwą atrakcję stanowi samodzielne wykonanie świec z wosku pszczelego przy użyciu foremek odlewniczych. Wykonane własnoręcznie świeczki uczniowie zabierają na pamiątkę wycieczki do Muzeum.

Czas trwania: ok. 45 min.

 

Ul jako laboratorium chemiczne (szkoła podstawowa; szkoła średnia)

Lekcja wprowadza uczestników w życie pszczelej rodziny. Uczniowie  dowiadują się między innymi, czym pszczoły się żywią, jak się porozumiewają, jakie funkcje w ulu spełniają poszczególni członkowie pszczelej rodziny oraz jakie produkty pochodzą od pszczół.

Czas trwania: ok. 45 min.

 

Przyjaciele pszczół – tworzymy własną książkę pszczelarską (szkoła podstawowa)

Podczas lekcji dzieci, po zwiedzeniu ekspozycji muzealnej, aktywnie tworzą (rysują, kolorują, wyklejają) książeczkę z podstawowymi informacjami o pszczołach. Gotową książeczkę dzieci zabierają na pamiątkę wizyty w Muzeum.

Czas trwania: ok. 45 min

 

Pszczoły, miód i wosk w wierzeniach i obrzędach (szkoła średnia; dorośli)

Zajęcia przybliżają uczestnikom zwyczaje i obrzędy związane z bartnictwem i pszczelarstwem oraz z rolą miodu i wosku w obrzędowości ludowej.

Czas trwania: ok. 45 min

 

Pierwsze spotkanie z pszczołami (przedszkole, dzieci do 4 lat)

Lekcja przybliża dzieciom w przystępnej formie życie pszczół w ulu. Dzieci poznają rodzinę pszczelą.

Czas trwania:  ok. 45 min

 

Rośliny miododajne  (szkoła podstawowa)

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z budową kwiatów i rolą pszczoły miodnej oraz pszczół samotnic i trzmieli w ich zapylaniu. Na poletku demonstracyjnym uczniowie poznają gatunki roślin oraz ich wydajność miodową i okres kwitnienia.

Czas trwania: ok. 45 min.

II. POKAZY I WARSZTATY

POKAZY WIELKANOCNE 

Warsztaty i pokazy dla dzieci i młodzieży szkolnej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) poświęcone tradycjom związanym z Wielkanocą.

Odbywa się corocznie w przedostatnim tygodniu przed Wielkanocą. 

 

POKAZY BOŻONARODZENIOWE 

Warsztaty i pokazy dla dzieci i młodzieży szkolnej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) poświęcone tradycjom związanym ze świętami Bożego Narodzenia.

Odbywają się corocznie w przedostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia.

III. IMPREZY PLENEROWE

Festyn pszczelarski – Miodowe Lato w Skansenie. Wielki Dzień Pszczół

Odbywa się corocznie w pierwszą niedzielę sierpnia.
Impreza  kulturalno- edukacyjna skierowana do wszystkich, którzy pragną poznać tajniki życia pszczół, powstawania miodu i pracy pszczelarza.