PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 04817/23/FPK/DMiSK Z DNIA 05.06.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania  Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Celem zadania jest digitalizacja, opracowanie i bezpłatne udostępnienie cennych kolekcji…

Przedstawienie w Muzeum. Artyści tańczą na scenie. Pod sceną tańczą dzieci.

MUZEUM DZIECIOM – ZAPRASZAMY W NIEDZIELĘ 4 CZERWCA

DZIEŃ DZIECKA W MUZEUM W niedzielę 4 czerwca od godz. 12.00 do 16.00 zapraszamy do naszego muzeum dzieci. Z okazji Dnia Dziecka na muzealnej polanie odbędą się spotkania: Muzeum Dzieciom. W programie: – zabawy – konkursy – animacje – piosenki dziecięce starsze i nowsze – przedstawienie plenerowe „Aloha! Z wizytą na Hawajach” Zapraszamy Obowiązuje wykupienie…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 98/DK/IK/2022

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: Chazy – żywa tradycja w Wielkopolsce Głównym celem projektu jest kompleksowe, wielowymiarowe zbadanie regionu etnograficznego Chazów, położonego na zachód od Rawicza. Polegać to będzie na przeprowadzeniu kwerend źródłowych, badań terenowych, wykonaniu dokumentacji…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 129/DK/IK/2022 Z DNIA 1 grudnia 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: Zakup kolekcji jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej – etap III Przedmiotem projektu jest zakup kolekcji złożonej z 7 jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 123/DK/IK/2022 Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.:  Przylećcie do Szreniawy, czyli kto śpiewa w muzealnym parku” – warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym Rolnictwa w SzreniawiePrzedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów i prelekcji…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 127/DK/IK/2022 Z DNIA 21 LISTOPADA 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:  Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022)  Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wykonaniu prac przy drzewostanie (prace pielęgnacyjne w koronach drzew,…

Oferta sprzedaży sprzętu ogrodniczego

Oferta sprzedaży pił stolarskich Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komornikioferuje do sprzedaży piły tarczowe: 1. Piła tarczowa ZIGHER2. Pilarka PKS – 250 (produkcji czeskiej) Stan techniczny – ZIGHER maszyna stolarska skorodowana, niekompletna i brak pełnego wyposażenia.Proponowana cena sprzedaży 500,00 zł. Stan techniczny – Pilarka PKS – 250 maszyna…

Logo WFOŚiGW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 7489/U/400/117/2022

Przedsięwzięcie pn.: Wydanie publikacji oraz doposażenie w zakresie sprzętu multimedialnego sposobem na rozszerzenie oferty w zakresie edukacji ekologicznej Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wydaniu publikacji na temat zastosowania krzewiastych form wierzby w ochronie…