PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 129/DK/IK/2022 Z DNIA 1 grudnia 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: Zakup kolekcji jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej – etap III Przedmiotem projektu jest zakup kolekcji złożonej z 7 jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 123/DK/IK/2022 Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.:  Przylećcie do Szreniawy, czyli kto śpiewa w muzealnym parku” – warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym Rolnictwa w SzreniawiePrzedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów i prelekcji…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 127/DK/IK/2022 Z DNIA 21 LISTOPADA 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:  Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022)  Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wykonaniu prac przy drzewostanie (prace pielęgnacyjne w koronach drzew,…

Oferta sprzedaży sprzętu ogrodniczego

Oferta sprzedaży pił stolarskich Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komornikioferuje do sprzedaży piły tarczowe: 1. Piła tarczowa ZIGHER2. Pilarka PKS – 250 (produkcji czeskiej) Stan techniczny – ZIGHER maszyna stolarska skorodowana, niekompletna i brak pełnego wyposażenia.Proponowana cena sprzedaży 500,00 zł. Stan techniczny – Pilarka PKS – 250 maszyna…

Logo WFOŚiGW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 7489/U/400/117/2022

Przedsięwzięcie pn.: Wydanie publikacji oraz doposażenie w zakresie sprzętu multimedialnego sposobem na rozszerzenie oferty w zakresie edukacji ekologicznej Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wydaniu publikacji na temat zastosowania krzewiastych form wierzby w ochronie…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 06561/22/FPK/NIMOZ

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Piast Celem zadania jest konserwacja i przywrócenie pełnej sprawności technicznej jedynego zachowanego prototypowego rolniczego ciągnika gąsienicowego G-752 Piast. Obiekt ten jest cennym elementem kolekcji zbiorów związanym…

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy: Administrator danych osobowych…

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. DEFINICJE Serwis – oznacza stronę internetową należącą do Administratora. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisach…

budynek zamek muzeum

Uzarzewo – zaproszenie na lekcje online

Zaproszenie na lekcje online Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie zaprasza nauczycieli oraz uczniów do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć przyrodniczo-ekologicznych online oraz krótkich filmów edukacyjnych. Lekcje będą nadawane bezpośrednio z pawilonów muzealnych od 20 kwietnia do 25 października 2022 roku.Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Na lekcjach realizowanych na platformie Zoom, poruszone…