PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 115/DK/IK/2023 Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2023 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:  Konserwacja i restauracja lady sklepowej ze zbiorów Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku.   Zadanie obejmuje przeprowadzenie zabiegów konserwatorsko-restauratorskich lady sklepowej o numerze inwentarzowym MSI T-30 znajdującej się na ekspozycji stałej w Muzeum Gospodarki…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 98/DK/IK/2022

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: Chazy – żywa tradycja w Wielkopolsce Głównym celem projektu jest kompleksowe, wielowymiarowe zbadanie regionu etnograficznego Chazów, położonego na zachód od Rawicza. Polegać to będzie na przeprowadzeniu kwerend źródłowych, badań terenowych, wykonaniu dokumentacji…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 129/DK/IK/2022 Z DNIA 1 grudnia 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: Zakup kolekcji jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej – etap III Przedmiotem projektu jest zakup kolekcji złożonej z 7 jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 123/DK/IK/2022 Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.:  Przylećcie do Szreniawy, czyli kto śpiewa w muzealnym parku” – warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym Rolnictwa w SzreniawiePrzedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów i prelekcji…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 127/DK/IK/2022 Z DNIA 21 LISTOPADA 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:  Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022)  Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wykonaniu prac przy drzewostanie (prace pielęgnacyjne w koronach drzew,…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 119/DK/IK/2022 Z DNIA 7 LISTOPADA 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Piast Zadanie polega na całkowitej konserwacji i przywróceniu sprawności technicznej jedynego zachowanego prototypowego ciągnika gąsienicowego G-752 Piast, będącego w zbiorach Muzeum w Szreniawie. Obiekt będący przedmiotem…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 118/DK/IK/2022 z dnia 27 października 2022 roku

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Zakup kolekcji jednośladów i silników związanych z motoryzacją wsi  polskiej po II Wojnie Swiatowej”. Przedmiotem projektu jest zakup kolekcji złożonej z 8 motocykli i motorowerów, 8 silników motocyklowych oraz 7 silników motorowerowych…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 102/DK/IK/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Konserwacja rzeźb-popiersi z ekspozycji plenerowej w parku Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Zadanie obejmuje przeprowadzenie konserwacji sześciu popiersi z betonu barwionego autorstwa poznańskiego artysty Jerzego Sobocińskiego (1932-2008). Rzeźby te znajdują…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 29/DK/IK/2022 z dnia 30 maja 2022 roku

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Konserwacja muzealiów. Zadanie obejmuje przeprowadzenie konserwacji następujących obiektów zabytkowych: Samochód Tarpan 233, MNR TR-6100 Ule figuralne ze Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu im. R. Kosteckiego (Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie): MS…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 82/DK/IK/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Fumigacja młyna wodnego w Jaraczu. Zadanie obejmuje przeprowadzenie dezynsekcji drewnianej konstrukcji wewnątrz młyna wodnego z przełomu XIX i XX wieku znajdującego się w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu –…