PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 10384/U/400/1216/2023

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa zespołu wiat na terenie muzeum w Jaraczu, mających na celu prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość dotyczącą ochrony wód i wpływu jaki ma na nią prawidłowa gospodarka odpadowa” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę zespołu wiat służących do działań edukacyjnych związanych z tematyką ochrony wody…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY ETNOPOLSKA. EDYCJA 2023 W RAMACH UMOWY NR 114/2023/NCK/EP Z DNIA 31.07.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa (ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023) na realizację projektu pn. „Na ludowo. Dla dzieci.” Festyn „Na ludowo, dla dzieci” to widowisko dla publiczności, również pokazy, warsztaty z towarzyszeniem innych form rozrywki kierowane…

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w RAMACH UMOWY NR 03422/23/FPK/NIMOZ

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn.: Konserwacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Mazur D-50. Celem zadania jest konserwacja i przywrócenie pełnej sprawności technicznej zabytkowego obiektu techniki, ciągnika gąsienicowego Mazur D50 ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 04817/23/FPK/DMiSK Z DNIA 05.06.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania  Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Celem zadania jest digitalizacja, opracowanie i bezpłatne udostępnienie cennych kolekcji…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 10600/23/FPK/NCK Z DNIA 09.05.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania Od muzeum się nie wymigasz-interaktywne poznawanie wystaw muzealnych przez osoby Głuche i słabosłyszące. Celem zadania jest aktywizacja osób Głuchych i słabosłyszących zagrożonych wykluczeniem społecznym…

Logo WFOŚiGW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 304/U/400/1276/2023

Przedsięwzięcie pn.: „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne – przeprowadzenie szkoleń” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach projektu planowane są szkolenia związane z ochroną ziemi, powietrza oraz dostosowywaniem do zmian klimatycznych, ponadto na temat ochrony bioróżnorodności (gatunki zwierząt, roślin) i świadczeń ekosystemowych. Szkolenia prowadzone będą na terenie Muzeum…

Logo WFOŚiGW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 13598/U/400/1275/2022

Przedsięwzięcie pn.: „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne – doposażenie pracowni ekologicznej” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023 a jego celem jest zorganizowanie pracowni popularyzującej zagadnienia związane z edukacją ekologiczną, szczególnie w ramach zajęć pn. „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne”. Pracownia będzie wyposażona w…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 09624/22/FPK/DIK Z DNIA 28.06.2022 r.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn.: Chazy – żywa tradycja w Wielkopolsce Głównym celem projektu jest kompleksowe, wielowymiarowe zbadanie regionu etnograficznego Chazów, położonego na zachód od Rawicza. Polegać to będzie na przeprowadzeniu kwerend źródłowych, badań terenowych,…

Logo WFOŚiGW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 10919/U/400/77/2022

Przedsięwzięcie pn.: „Pszczoła w ogrodzie. Ogródek dydaktyczny roślin miododajnych i ziół w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu – etap II” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na nasadzeniach roślin miododajnych w ogródku dydaktycznym Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu oraz…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 11/II/2022/RZM/NIMOZ Z DNIA 02.12.2022 r.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zakup kolekcji jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej – etap III”. Przedmiotem projektu jest zakup kolekcji złożonej z 7 jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej…