PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 09134/24/FPK/DMiSK Z DNIA 07.06.2024 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2024 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania  Kodry, tasiemki i leluje. Digitalizacja i udostępnienie kolekcji wycinanek ludowych ze zbiorów Muzeum w Szreniawie. Celem zadania jest digitalizacja, opracowanie i bezpłatne udostępnienie…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 21/I/2024/RZM/NIM

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 21/I/2024/RZM/NIM Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Zakup kolekcji etykiet i akcesoriów wódczanych z lat 1860.-1960.” Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup kolekcji 2894 szt. etykiet i akcesoriów wódczanych z lat 1860.-1960. Kolekcja…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 11/II/2023/RZM/NIM Z DNIA 08.11.2023 r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 11/II/2023/RZM/NIM Z DNIA 08.11.2023 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zakup ciężkiego ciągnika Ursus”. Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego ciągnika Ursus…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 13677/U/400/1486/2023

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 13677/U/400/1486/2023 Przedsięwzięcie pn.: „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.   Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2023 a polega na nasadzeniach krzewów i roślin wieloletnich w zabytkowym parku…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 10384/U/400/1216/2023

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa zespołu wiat na terenie muzeum w Jaraczu, mających na celu prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość dotyczącą ochrony wód i wpływu jaki ma na nią prawidłowa gospodarka odpadowa” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę zespołu wiat służących do działań edukacyjnych związanych z tematyką ochrony wody…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY ETNOPOLSKA. EDYCJA 2023 W RAMACH UMOWY NR 114/2023/NCK/EP Z DNIA 31.07.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa (ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023) na realizację projektu pn. „Na ludowo. Dla dzieci.” Festyn „Na ludowo, dla dzieci” to widowisko dla publiczności, również pokazy, warsztaty z towarzyszeniem innych form rozrywki kierowane…

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w RAMACH UMOWY NR 03422/23/FPK/NIMOZ

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn.: Konserwacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Mazur D-50. Celem zadania jest konserwacja i przywrócenie pełnej sprawności technicznej zabytkowego obiektu techniki, ciągnika gąsienicowego Mazur D50 ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 04817/23/FPK/DMiSK Z DNIA 07.06.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania  Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Celem zadania jest digitalizacja, opracowanie i bezpłatne udostępnienie cennych kolekcji…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 10600/23/FPK/NCK Z DNIA 09.05.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania Od muzeum się nie wymigasz-interaktywne poznawanie wystaw muzealnych przez osoby Głuche i słabosłyszące. Celem zadania jest aktywizacja osób Głuchych i słabosłyszących zagrożonych wykluczeniem społecznym…

Logo WFOŚiGW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 304/U/400/1276/2023

Przedsięwzięcie pn.: „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne – przeprowadzenie szkoleń” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach projektu planowane są szkolenia związane z ochroną ziemi, powietrza oraz dostosowywaniem do zmian klimatycznych, ponadto na temat ochrony bioróżnorodności (gatunki zwierząt, roślin) i świadczeń ekosystemowych. Szkolenia prowadzone będą na terenie Muzeum…