WYSTAWA CZASOWA

Serdecznie zapraszamy na wystawę czasową „Gatunki inwazyjne w faunie Polski”, która odbędzie się w dniach 16 lipca – 20 października 2024 roku w Muzeum Przyrodniczo – Łowieckim w Uzarzewie.

Wystawa poświęcona jest problematyce gatunków obcych oraz inwazyjnych w Polsce, ich wpływowi na lokalne ekosystemy oraz działaniom podejmowanym w celu ich kontrolowania. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć unikalne eksponaty (ptaki, ssaki, owady), dowiedzieć się, jakie gatunki przybyły do naszego kraju, czym są gatunki obce i inwazyjne oraz jakie są drogi ich przenoszenia.

Co jakiś czas w mediach przewija się informacja, że w polskich lasach czy parkach zaobserwowano egzotycznego przybysza. W naszych miastach zaczęły pojawiać się papugi, donoszono też o tak niespodziewanych gościach jak szakale złociste, tarantule ukraińskie czy wrony orientalne. Zmiany zasięgów geograficznych gatunków roślin czy zwierząt są zjawiskiem naturalnym, zachodzącym na każdym obszarze i w każdym czasie, w tempie ledwie zauważalnym w życiu człowieka. Jednak szybki wzrost demograficzny i rozwój cywilizacyjny znacznie przyspieszył te zmiany. Gwałtowne nasilenie się procesu introdukcji gatunków obcych inwazyjnych w drugiej połowie XX wieku sprawiło, że inwazje biologiczne stanowią obecnie w skali globalnej jedno z głównych zagrożeń dla różnorodności biologicznej.

Niektóre gatunki obce w dogodnym środowisku dzięki brakowi wrogów naturalnych oraz swoim zdolnościom przystosowawczym stają się gatunkami inwazyjnymi zagrażającymi gatunkom rodzimym. Egzotyczne rośliny czy zwierzęta, wyjątkowe grzyby, które przebyły niejednokrotnie drogę z odległych zakątków świata, a przez niedopilnowanie „uciekły” z ogrodów czy hodowli mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie oraz wywołać liczne, negatywne skutki dla zespołów ekologicznych, powodując zagrożenie dla bioróżnorodności nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej.

Celem wystawy jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z gatunkami inwazyjnymi oraz promowanie ochrony rodzimej fauny. Poprzez zgłębienie tej problematyki, będziemy mogli lepiej zrozumieć, jak działania jednostkowe i zbiorowe mogą przyczynić się do zmniejszenia wpływu gatunków inwazyjnych na naszą faunę, a także jak możemy działać, aby chronić nasze ekosystemy przed ich negatywnymi skutkami.