ZBIORY I EKSPOZYCJE

W pomieszczeniach pałacu znajduje się ekspozycja poświęcona historii łowiectwa – tej bardzo odległej, odtworzonej na podstawie wykopalisk, a także tej całkiem bliskiej, sięgającej XX wieku. W dziale archeologicznym wyeksponowane są narzędzia, jakimi posługiwali się pierwsi myśliwi. Ukazane są również dawne techniki myśliwskie oraz broń, akcesoria i trofea łowieckie. W salach ekspozycyjnych i w salonie myśliwskim zobaczyć można wyroby sztuki inspirowanej łowiectwem. W stajni-wozowni przedstawiono środowiska zwierząt łownych z gatunkami charakterystycznymi dla Wielkopolski oraz wystawę dla dzieci „Zwierzęta w czterech porach roku”. W nowym pawilonie mieści się wystawa trofeów egzotycznych pozyskanych przez Adama Smorawińskiego oraz kolekcja 78 gatunków papug.

Muzeum posiada bibliotekę liczącą ponad tysiąc woluminów obejmujących książki i czasopisma o tematyce przyrodniczej i łowieckiej.

OD KAMIENIA DO KUSZY

Wystawa archeologiczna przedstawiająca rozwój łowiectwa w epoce kamienia brązu i żelaza. Prezentowana z tego okresu broń obejmuje : toporki, młotki, krzemienne noże, groty do strzał i oszczepów. Na wystawie zwraca uwagę scena polowania neandertalczyków na niedźwiedzia.

DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY POLOWAŃ

Wystawa przybliża problematykę łowiecką w ujęciu historycznym prezentując dawne sposoby polowań. Ukazuje moment w którym łowiectwo przestaje być głównym sposobem utrzymania człowieka i poprzez znaczenie rekreacyjne staje się w końcu jednym ze sposobów ochrony przyrody polegającej na ochronie zwierząt zagrożonych wyginięciem i stałym czuwaniem nad populacją zwierząt łownych.

BROŃ I PRZYBORY MYŚLIWSKIE

Wystawa prezentuje broń z różnych okresów jej rozwoju. Najstarszym eksponatem jest strzelba z XVI wieku z zamkiem lontowym. W dalszej kolejności prezentowane są strzelby kapiszonowe oraz współczesna broń kulowa i kombinowana. Interesujący jest zestaw akcesoriów myśliwskich służących do elaboracji naboi, a wśród nich przyrządy do wyjmowania zdetonowanych spłonek i zakładania nowych, maszynki do zawijania łusek oraz prochownice, pasy do naboi i torby myśliwskie.

ŁOWIECTWO W SZTUCE

Wystawa ma na celu zilustrowanie oddziaływanie łowiectwa jako ważnej dziedziny aktywności człowieka w twórczości artystycznej (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne). Do najcenniejszych prac z dziedziny malarstwa należą obrazy : I. Zygmuntowicza – „Polowanie na łosie” i „Łosie na bagnie”, I. F. Hoffmama „Sarny” i „Jelenie” oraz W. Ganianiowskiego „Wilki”. Interesujące są również akwarele znanego poznańskiego ornitologa i zoologa – Jana Sokołowskiego.

SALON MYŚLIWSKI Z POCZĄTKU XX W.

Salon myśliwski, został wyposażony w meble z epoki. Na ścianach obok rozmaitych trofeów myśliwskich, takich jak parostki rogaczy, wieńce jeleni, szable dzika, czy ślimy muflona, wiszą obrazy o tematyce myśliwskiej, a biurko oblegają bibeloty z motywami łowieckimi. Broń myśliwska prezentowana jest na ozdobnym stojaku i w specjalnej szafie. Na podłodze rozścielone skóry mają świadczyć o myśliwskich sukcesach pana domu.

ŚRODOWISKA ZWIERZĄT ŁOWNYCH

W przestrzennych dioramach zaprezentowane są fragmenty naturalnego biotopu ptaków i ssaków charakterystycznych dla Wielkopolski. Wyeksponowane są następujące środowiska :polne, wodno-błotne i leśne – w scenerii letniej i zimowej. Szczególnie interesująca jest prezentacja gatunków podlegających ochronie prawnej. Są to : drop, wydra, bóbr, ptaki drapieżne i łabędź niemy. Uzupełnienie wystawy przyrodniczej stanowi ekspozycja ptaków pochodzących z wielkopolskich łowisk oraz kolekcja jaj ptasich licząca blisko 200 gatunków. Osobny kącik poświęcony jest kolekcji artefaktów na temat słonki, podarowanej przez prof. Tomasza Motyla.

ZWIERZĘTA W CZTERECH PORACH ROKU

Wystawa dedykowana dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ekspozycja w bajkowy sposób ,przy akompaniamencie muzyki, recytacji i świateł, pokazuje jak zmienia się krajobraz w ciągu roku . W czterech krajobrazach umieszczono lalkowe alegorie pór roku i dwanaście lalek symbolizujących miesiące. Na wystawie znalazły się także zwierzęta (preparaty) w charakterystycznych dla danej pory roku sytuacjach, jak wysiadywanie jaj, narodziny młodych, czy robienie jesiennych zapasów.

  • Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ZWIERZĘTA Z PIĘCIU KONTYNENTÓW

Na wystawie prezentowane są preparaty zwierząt zgromadzonych przez Adama Smorawińskiego, który swoją kolekcję tworzył przez ponad 20 lat i przekazał do Muzeum. Z krainy afrykańskiej pochodzą imponujące okazy, m.in. słonia, lwa, nosorożca i wiele antylop, a z zimnej strefy wrażenie robią okazy morsa, niedźwiedzia polarnego, czy piżmowoła. Są też drapieżne wilki, rosomak, kojot i ryś. Kolekcja łącznie liczy 125 okazów.

PAPUGI ŚWIATA

Kolekcja papug była gromadzona przez pracownię preparatorską z Przyszowic od 1980 do 2009 roku. Do Uzarzewa trafiła dzięki Fundacji Teresy i Adama Smorawińskich, która tę kolekcję zakupiła i przekazała w darze dla Muzeum w 2010 roku.

Kolekcja składa się ze stu okazów obejmujących 78 gatunków papug pochodzących z Afryki, Azji, Australii i Ameryki Południowej. Spośród innych ptaków papugi wyróżniają się zwykle efektownym, kolorowym ubarwieniem, silnym haczykowatym dziobem, mają dwa palce skierowane do przodu i dwa do tyłu, co pozwala im doskonale wspinać się po drzewach. Odżywiają się głównie pokarmem roślinnym.

ORGANIZACJE ŁOWIECKIE WIELKOPOLSKI

Wystawa poświęcona jest historii organizacji łowieckich na terenie Wielkopolski. Pokazane na tej wystawie świadectwa nieistniejących już dziś towarzystw łowieckich to przede wszystkim dokumenty, wydawnictwa, czasopisma, a także medale z okazji organizowanych wystaw łowieckich i pokazów trofeów myśliwskich.

Pierwsze Towarzystwo Łowcze powstało w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1860 roku. W następnych latach powstawały kolejne stowarzyszenia, które rozwijały się, reorganizowały, bądź zanikały. W okresie międzywojennym prężnie działało kilka organizacji, m.in. Towarzystwo Łowieckie Prawidłowego Łowiectwa, Wielkopolski Związek Myśliwych i Wielkopolskie Stowarzyszenie Myśliwych. Wszystkie te stowarzyszenia włączyły się w jedną wspólną organizację, tworzącą obecnie Polski Związek Łowiecki. Wystawa ukazuje wysiłek i osiągnięcia myśliwych działających dla dobra polskiego łowiectwa.