OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie na rok szkolny 2023/2024. Zgłoszenia na zajęcia i lekcje przyjmujemy pod numerem 503 173 980 lub 61 81 81 211

PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI

LEKCJE 

1. Zwierzęta w czterech porach roku 

Celem lekcji jest poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku i w świecie zwierząt, nabycie umiejętności kojarzenia nazw miesięcy z porą roku. Zajęcia przeprowadzane są na specjalnie w tym celu wykonanej wystawie stałej w bajkowej scenerii z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.

Czas trwania: ok. 45 min.

2. W krainie mamutów i niedźwiedzi jaskiniowych (starsze grupy przedszkolne) 

Podczas zajęć uczniowie przeniosą się do czasów epoki lodowcowej. Dowiedzą się jak wyglądali, gdzie mieszkali, jakimi posługiwali się narzędziami oraz jak zdobywali pożywienie nasi odlegli przodkowie. Poznają zwierzęta, które wyginęły, takie jak: mamut, niedźwiedź jaskiniowy czy nosorożec włochaty. Zajęcia kończą się zabawą w archeologa.

Czas trwania: ok. 1 godz.

3. W krainie zwierząt polarnych 

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci ze zwierzętami występującymi w Arktyce.  Uczestnicy zajęć poznają ich miejsce występowania oraz sposoby przystosowania do trudnych warunków. Na koniec zajęć wspólnie rozwiązują zagadki, co pomaga w utrwaleniu zdobytych wiadomości.

Czas trwania: ok. 1 godz.

4. Tajemnice ptasich gniazd i jaj 

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się w jakim celu, gdzie, z czego i kto buduje gniazda. Czy ptaki śpią w nich i czy wszystkie je budują. Poznają bogactwo ptasich jaj ich rozmiary i barwy. Na zakończenie wezmą udział w grze edukacyjnej.

Czas trwania: ok. 1 godz.

5. Nory, dziuple i …, gdzie mieszkają zwierzęta 

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, gdzie i jak mieszkają różne gatunki zwierząt. Omówione zostanie naturalne środowisko m.in. sarny, dzika czy wiewiórki. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób  zwierzęta budują swoje domy. Lekcji towarzyszą gry i zabawy edukacyjne.

Czas trwania: ok. 1 godz.

Opłata za lekcję muzealną wynosi 90 zł od grupy i bilet wstępu 8 zł od dziecka (z wyjątkiem zajęć edukacyjnych „Zwierzęta w czterech porach roku” gdzie płatność wynosi 70 zł od grupy i bilet wstępu 8 zł od dziecka). Maksymalna liczebność grupy – 25 osób. Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 90  zł od grupy.

.

IMPREZY EDUKACYJNE/WARSZTATY 

1. Świąteczne spotkania z Mikołajem i reniferem przy saniach (02.12.2024 – 20.12.2024) 

Prezentacja wystawy „Zwierzęta w czterech porach roku”, pogadanka o zwyczajach bożonarodzeniowych, wykonywanie ozdób choinkowych i poczęstunek piernikami. Na koniec spotkanie dzieci z Mikołajem przy saniach z reniferem i rozdawanie prezentów przygotowanych przez organizatorów wycieczki.  

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę: 9:00, 11:00 i 13:00. 

2. Wielkanoc w Uzarzewie (04.03.2024 – 27.03.2024)

Na wystawie „Zwierzęta w czterech porach roku” pogadanka o wydarzeniach w poszczególnych miesiącach wiosny, malowanie pisanek lub wykonywanie ozdób wielkanocnych, poczęstunek słodyczami wielkanocnymi i szukanie prezentów ukrytych przez zająca w parku.

Na zakończenie dla grup zainteresowanych – topienie marzanny w stawie. 

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę: 9:00, 11:00 i 13:00. 

3. Jesienne spotkania z przyrodą. Czy to niedźwiedź, czy to miś – kto odpowie na to dziś (24.09.2024 – 31.10.2024)

Prawdopodobnie w każdym dziecięcym pokoju mieszka pluszowy miś. Jest on przytulanką do snu, przyjacielem do rozmowy i niekwestionowanym królem zabawek. To jeden z nieodłącznych elementów dzieciństwa i idealny moment na spędzenie Święta Pluszowego Misia w naszym Muzeum. W swoich zbiorach Muzeum posiada kilka eksponatów niedźwiedzi, dzięki temu dzieci będą mogły przyjrzeć się im z bliska. Dowiedzą się w jakich środowiskach żyją i wspólnie zastanowią się czy mogłyby zaprzyjaźnić się z nimi tak jak ze swoją maskotką. Będą miały również okazję poznać historię powstania tej pluszowej maskotki. Czas trwania warsztatów ok. 2h

Na zakończenie spotkania uczestnicy przygotują pracę plastyczną, którą będzie urodzinowa czapeczka lub tekturowa łapka misia.

Naszą ofertę kierujemy do grup zorganizowanych dzieci przedszkolnych i szkolnych klas I-III.

Koszt udziału w warsztatach: 8 zł od dziecka i 70 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 90 zł od grupy.

.

PROGRAM DLA SZKÓŁ 

LEKCJE 

1. Zwierzęta w czterech porach roku (klasy 0 – 2) 

Celem lekcji jest poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku i w świecie zwierząt, nabycie umiejętności kojarzenia nazw miesięcy z porą roku. Zajęcia przeprowadzane są na specjalnie w tym celu wykonanej wystawie stałej w bajkowej scenerii z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.  

Czas trwania: ok. 45 min. 

2. Leśne przedszkole (klasy 1-3) 

Zajęcia poświęcone środowisku polnemu, leśnemu i wodno-błotnemu zwierząt. Uczeń zapozna się z takimi pojęciami jak: las, pole, łąka, jezioro oraz ze zwierzętami bytującymi w tych środowiskach. Lekcja odbywa się na wystawie stałej Muzeum w oparciu o prezentowane tam preparaty zwierząt i pomoce dydaktyczne. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

3. Czym jest las i jakie ma warstwy (klasy 3-6) 

Miejscem lekcji jest wystawa stała Muzeum pt. „Środowisko leśne”. Głównymi zagadnieniami lekcji są: składniki lasu jako zbiorowiska organizmów, funkcje lasu i jego podział na warstwy z przyporządkowaniem zwierząt do poszczególnych warstw, a także znaczenie, jakie las ma dla kultury i cywilizacji człowieka. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w grze edukacyjnej – „Warstwowa budowa lasu”. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

4. Po owocach i liściach je poznacie ( klasy 4-8) 

Celem lekcji jest nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew na przykładzie parku muzealnego w Uzarzewie z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej. Uczestnicy otrzymają zeszyt do zajęć, z którego zaczerpną wiadomości o drzewach, ich cechach gatunkowych, a także o zasadach określania wieku drzew. Na końcu zeszytu są rebusy z ukrytymi nazwami drzew. 

Czas trwania: ok. 1,5 godz. 

5. W krainie zwierząt polarnych (klasy 1-3) 

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci ze zwierzętami występującymi w Arktyce.  Uczestnicy zajęć poznają ich miejsce występowania oraz sposoby przystosowania do trudnych warunków. Na koniec zajęć wspólnie rozwiązują zagadki, co pomaga w utrwaleniu zdobytych wiadomości. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

6. Poznajemy zwierzęta z różnych krain ( klasy 5-8) 

Zajęcia prowadzone są na wystawie prezentującej zwierzęta z pięciu kontynentów i dotyczą gatunków zwierząt występujących w poszczególnych krainach zoogeograficznych. Uczniowie poznają także gatunki zwierząt endemicznych, tj. występujących tylko na danym obszarze. Lekcja kończy się rozwiązywaniem testu z nabytych wiadomości. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

7. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy (klasy 3 – 8) 

Lekcja odbywa się na wystawie stałej, w pawilonie egzotyki i jej głównym celem jest przybliżenie wiedzy w zakresie reakcji zwierząt na zmianę temperatury otoczenia w zależności od gatunku: zwierzęta zmiennocieplne i stałocieplne. Na zakończenie uczniowie biorą udział w grze edukacyjnej. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

8. W krainie mamutów i niedźwiedzi jaskiniowych (klasy 1-3) 

Podczas zajęć uczniowie przeniosą się do czasów epoki lodowcowej. Dowiedzą się jak wyglądali, gdzie mieszkali, jakimi posługiwali się narzędziami oraz jak zdobywali pożywienie nasi odlegli przodkowie. Poznają zwierzęta, które wyginęły, takie jak: mamut, niedźwiedź jaskiniowy czy nosorożec włochaty. Zajęcia kończą się zabawą w archeologa. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

9.  „Ptasie rozmowy” z wykorzystaniem wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio” (klasy 1-3) 

Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z odgłosami ptaków, ich rodzajami i specyfiką. Dzieci będą miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w odgadywaniu głosu poszczególnych ptaków. 

Czas trwania: ok. 1 godz.  

10. Tajemnice ptasich gniazd i jaj (klasy 1-3) 

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się w jakim celu , gdzie, z czego i kto buduje gniazda. Czy ptaki śpią w nich i czy wszystkie je budują. Poznają bogactwo ptasich jaj ich rozmiary i barwy. Na zakończenie wezmą udział w grze edukacyjnej. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

11. Ptak naszego godła (klasy 2-6) 

Zajęcia mają na celu przybliżenie dziejów i zmian godła polskiego. Omówione zostaną rodzaje symboli narodowych i ich znaczenie. Podczas lekcji przedstawione będą również herby innych państw z wizerunkiem orła.  

Czas trwania: ok. 1 godz. 

12. Nory, dziuple i …, gdzie mieszkają zwierzęta (klasy 1-3) 

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, gdzie i jak mieszkają różne gatunki zwierząt. Omówione zostanie naturalne środowisko m.in. sarny, dzika czy wiewiórki. Uczestnicy zajęć dowiedzą się również, w jaki sposób  zwierzęta budują swoje domy. Lekcji towarzyszą gry i zabawy edukacyjne. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

13. Niesamowity świat przyrody – rekordy wśród zwierząt (klasy 4-8) 

Celem zajęć jest ukazanie wyjątkowych cech i zdolności zwierząt, rozszerzanie wiedzy na temat ciekawych zwyczajów wybranych zwierząt, poznanie sposobów przystosowania się do otaczających je warunków naturalnych. Na zakończenie lekcji zostanie przeprowadzony quiz na temat życia i zwyczajów zwierząt.  

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

14. Czy wieloryb to, czy mała mucha, każdy trafia do jakiegoś brzucha (klasy 4-5) 

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się co to jest łańcuch pokarmowy i co się dzieje, kiedy zostanie on przerwany, nauczą się jak identyfikować organizmy jako producentów i konsumentów oraz konstruować łańcuchy pokarmowe w różnych środowiskach. Na zakończenie zajęć uczniowie biorą udział w grze edukacyjno-terenowej. 

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

15. Kto komu wszedł do domu (klasy 4-8) 

Na lekcji będzie można dowiedzieć się, jakie gatunki dzikich zwierząt coraz śmielej pojawiają się w centrach polskich miast, jakie są tego przyczyny oraz co powinniśmy zrobić, aby żadna ze stron nie ucierpiała podczas spotkania „oko w oko”. Na zakończenie uczniowie będą mieli za zadanie prawidłowo wypełnić kartę pracy, bazując na informacjach zdobytych podczas lekcji, obserwacjach poczynionych w parku oraz szukając odpowiedzi w ekspozycjach muzealnych. 

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

16. Różnorodność gatunkowa zwierząt. Ekosystem i populacja. (klasy 4-8) 

Na lekcji uczniowie dowiedzą się jakie czynniki mają wpływ na różnorodność gatunkową zwierząt, poznają żywe i nieżywione elementy ekosystemów oraz nauczą się rozróżniać pojęcia populacja i gatunek. Podczas zajęć dokonana zostanie analiza gatunkowa ekosystemu leśnego oraz polnego. Na koniec zajęć dzieci wspólnie rozwiązują test przyrodniczo-geograficzny. 

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

17. Kto to taki, co ma kłaki (klasy 4-8) 

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi ssaków. Uczniowie dowiedzą się, czym się one odżywiają, jaki wpływ mają warunki środowiska na ich budowę ciała, dlaczego można je spotkać niemal w każdym zakątku świata oraz w czym nam pomaga nasze bujne owłosienie. Na zakończenie zajęć uczniowie będą mieli za zadanie prawidłowo wypełnić kartę pracy. 

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

18. Kolorowe gaduły – papugi świata (klasy 1-4, 4-8) 

Zajęcia mają na celu wzbogacanie wiadomości na temat papug żyjących w różnych rejonach świata. Podczas lekcji omówione zostaną ich ciekawe zwyczaje oraz charakterystyczne cechy. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję przekonać się, że nie bez przyczyny papugi w krajach zachodnich są po psach i kotach najczęściej hodowanym zwierzętami w domach. Na zakończenie zajęć przewidziana jest dyskusja oraz quiz ornitologiczny.

Czas trwania: ok. 1 godz.

19. Świat wodno-błotny i jego mieszkańcy (klasy 1-3) 

Celem lekcji jest przedstawienie tajemnic jakie kryją brzegi jezior i stawów. Dzieci dowiedzą się, jakie zwierzęta możemy w takich miejscach spotkać, w jaki sposób przystosowały się one do tego środowiska oraz jak możemy chronić naturalne siedliska zwierząt wodno-błotnych. 

Na zakończenie lekcji przewidziany jest quiz dotyczący tematu zajęć. 

Czas trwania: 45 min 

Opłata za lekcję muzealną wynosi 90 zł od grupy i bilet wstępu 8 zł od dziecka. Maksymalna wielkość grupy – 25 osób. Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 90 zł od grupy.

.

IMPREZY EDUKACYJNE/WARSZTATY

 

1. Świąteczne spotkania z Mikołajem i reniferem przy saniach (02.12.2024 – 20.12.2024) 

Prezentacja wystawy „Zwierzęta w czterech porach roku”, pogadanka o zwyczajach bożonarodzeniowych, wykonywanie ozdób choinkowych, poczęstunek piernikami. Na koniec spotkanie dzieci z Mikołajem przy saniach z reniferem i rozdawanie prezentów przygotowanych przez organizatorów wycieczki.

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę: 9:00, 11:00 i 13:00.

Mężczyzna w stroju mikołaja siedzi na saniach. Obok stoi kobieta w stroju Śnieżynki. Do sań zaprzężony jest renifer. Renifer jest preparatem zwierzęcym. W tle zimowa inscenizacja. Na pierwszym planie dzieci oglądające scenkę.

2. Wielkanoc w Uzarzewie (04.03.2024 – 27.03.2024)

Na wystawie „Zwierzęta w czterech porach roku” pogadanka o wydarzeniach w poszczególnych miesiącach wiosny, malowanie pisanek lub wykonywanie ozdób wielkanocnych, degustacja ciasteczek świątecznych, szukanie prezentów ukrytych przez zająca w parku.

Na zakończenie dla grup zainteresowanych – topienie marzanny w stawie.

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę: 9:00, 11:00 i 13:00.

3. Jesienne spotkania z przyrodą. Czy to niedźwiedź, czy to miś – kto odpowie na to dziś (24.09.2024 – 31.10.2024)

Prawdopodobnie w każdym dziecięcym pokoju mieszka pluszowy miś. Jest on przytulanką do snu, przyjacielem do rozmowy i niekwestionowanym królem zabawek. To jeden z nieodłącznych elementów dzieciństwa i idealny moment na spędzenie Święta Pluszowego Misia w naszym Muzeum. W swoich zbiorach Muzeum posiada kilka eksponatów niedźwiedzi, dzięki temu dzieci będą mogły przyjrzeć się im z bliska. Dowiedzą się w jakich środowiskach żyją i wspólnie zastanowią się czy mogłyby zaprzyjaźnić się z nimi tak jak ze swoją maskotką. Będą miały również okazję poznać historię powstania tej pluszowej maskotki. Czas trwania warsztatów ok. 2 godziny.

Na zakończenie spotkania uczestnicy przygotują pracę plastyczną, którą będzie urodzinowa czapeczka lub tekturowa łapka misia.

Naszą ofertę kierujemy do grup zorganizowanych dzieci przedszkolnych i szkolnych klas I-III.

Koszt udziału w warsztatach: 8 zł od dziecka i 70 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 90 zł od grupy.

PROGRAM DLA SENIORÓW

LEKCJE

1. Kolorowe gaduły – papugi świata 

Zajęcia mają na celu wzbogacanie wiadomości na temat papug żyjących w różnych rejonach świata. Na spotkaniu omówione zostaną ich ciekawe zwyczaje oraz charakterystyczne cechy. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję przekonać się, że nie bez przyczyny papugi w krajach zachodnich są po psach i kotach najczęściej hodowanym zwierzętami w domach. Na zakończenie zajęć przewidziana jest dyskusja oraz quiz ornitologiczny.

Czas trwania ok. 1 godz.

Opłata za lekcję muzealną wynosi 90 zł od grupy  i bilet wstępu 8 zł od osoby. Maksymalna liczebność grupy – 25 osób. Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 90 zł od grupy.

 

IMPREZY EDUKACYJNE/WARSZTATY DLA SENIORÓW

Najpiękniejsze polskie ptaki (09.01.2024 – 10.12.2024)

Podczas warsztatów skupimy się na poznaniu tych najbardziej kolorowych ptaków, które gniazdują na terenie Polski. Uczestnicy dowiedzą się, czym się żywią i w której części Polski można je spotkać. Poznają również ich czasami zaskakujące zachowania. Na zakończenie każdy uczestnik wykona zawieszkę/magnes na lodówkę.

Czas trwania warsztatów – ok. 2.5 godziny

Koszt udziału w warsztatach: 8 zł bilet wstępu od osoby i 70 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 90 zł od grupy.

.

FERIE W MUZEUM

Tajemnice zimowego lasu (12.02.2024 – 25.02.2024)

Podczas warsztatów zaprosimy dzieci na zimową opowieść lasu. Bywa, że jest on bardzo tajemniczy. Uczestnicy dowiedzą się co kryje w sobie zimową porą, jakie można w nim spotkać zwierzęta, co możemy odczytać ze śladów pozostawionych na śniegu i jak bronią się przed ciężkimi warunkami rośliny. Przygotujemy również smaczne korale dla naszych leśnych przyjaciół. Czas trwania warsztatów ok. 2h. Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych dzieci przedszkolnych i szkolnych klas I-III.

DZIEŃ DZIECKA W UZARZEWIE 

Leśne skarby (28.05.2024 – 31.05.2024)

Celem warsztatów będzie kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno oraz konieczność poszanowania. Uświadomienie dzieciom roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las. Uczestnicy dowiedzą się, które owoce są zdrowe i pożyteczne, a których lepiej unikać, choć kuszą swoim pięknym wyglądem, a także kiedy i gdzie można je znaleźć i jakie mają zastosowanie. Na zakończenie będą uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, na których przygotują deser „Leśna pokusa”.

Koszt udziału w warsztatach: 8 zł bilet wstępu od dziecka i 70 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 90 zł od grupy.

.

PROGRAM NA PÓŁKOLONIE

Sowa mądra głowa (25.06.2024 – 30.08.2024)

Podczas zajęć plenerowych, wykorzystując muzealną ścieżkę edukacyjną pokażemy, że lasy oraz parki mogą być doskonałym domem dla tak ciekawych, pięknych i tajemniczych ptaków jak sowy. Znajdujący się w nim starodrzew to idealnie schronienie dla tych drapieżników. Uczestnicy dowiedzą się czego symbolem jest sowa, dlaczego tak ważne są w lesie martwe drzewa, jakie są sowie zwyczaje i czym różni się ona od pozostałych ptaków. Na zakończenie wykonają pracę plastyczną, którą zabiorą ze sobą do domu.

Czas trwania warsztatów – ok. 1.5 godziny. Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych dzieci przedszkolnych i szkolnych klas I-IV.

Koszt udziału w warsztatach: 8 zł bilet wstępu od dziecka i 70 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 90 zł od grupy.

PROGRAM DLA RODZIN 

Spotkania organizowane są dla rodzin z dziećmi w soboty i niedziele, od marca do listopada, o godzinie 11:00. Koszt biletu rodzinnego wynosi 60 zł (dla 2 osób dorosłych + 2 dzieci). Tematy zajęć do wcześniejszego uzgodnienia przy zgłoszeniu zamówienia. Zajęcia organizujemy przy zgłoszeniu minimum 15 osób.

Wśród propozycji tematycznych można znaleźć między innymi :

A kto to taki? – z bajki zwierzaki

Na podstawie krótkich fragmentów bajek będziemy odgadywać, kto to taki. Poznamy najbardziej lubianych i popularnych bohaterów bajek i odszukamy ich pośród ekspozycji.

Na warsztatach plastycznych uczestnicy wykonają witraż jednego z bohaterów ulubionej bajki.

Czas trwania ok. 1.5 godz.

Muzealne rozwijanie skrzydeł – Papugi świata

Pośród muzealnej ekspozycji poświęconej papugom, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać jedne z najpiękniej ubarwionych oraz najbardziej rozgadanych ptaków na świecie.

Na zajęciach omówimy ich ciekawe zwyczaje, charakterystyczne cechy, a także nauczymy się rozpoznawać poszczególne gatunki tych ptaków oraz ich odgłosy. W części plastycznej spotkania, uczestnicy wykonają papierowo-piórkowy kolaż przedstawiający naszego egzotycznego naśladowcę.

Czas trwania ok. 1.5 godz.

Groźne drapieżniki, nie tylko z Afryki

Na spotkaniu pośród muzealnych ekspozycji omówione zostaną drapieżne ssaki, ptaki oraz gady występujące zarówno w Polsce, jak i w strefie arktycznej czy krajach afrykańskich. Podczas zajęć uczestnicy poznają sposoby polowań zwierząt drapieżnych oraz zwyczaje i ciekawostki z ich życia. Na koniec warsztatów przewidziane jest wspólne malowanie figurek gipsowych, przedstawiających zwierzęta. Każdy uczestnik będzie mógł zabrać wykonaną przez siebie prace do domu.

Czas trwania ok. 1.5 godz.

Zwierzęta naszych lasów – bez smartfonów i atlasów

Wraz z rozwojem nowych technologii i mediów, dzieci coraz częściej nie mogą oderwać wzroku od smartfona czy tableta, przenoszą się do świata wirtualnego. Jeśli jesteś opiekunem, któremu spędza to sen z powiek i chciałbyś w dziecku rozbudzić zainteresowanie otaczającym nas światem realnym, to zapraszamy na nasze zajęcia przyrodnicze w starym dobrym stylu, bez zbędnych bodźców, gdzie edukator muzealny pośród bogatej ekspozycji przyrodniczej przeniesie was do świata leśnych zwierząt. Na zajęciach nauczymy się je rozpoznawać, dowiemy się czym się żywią, poznamy ich kryjówki i ciekawe zwyczaje. Na zakończenie, dzieci wraz z opiekunami będą mogły wziąć udział w edukacyjnej grze „leśne domino” oraz rodzinnym quizie na temat zwierząt zamieszkujących nasze lasy.

Czas trwania ok.1.5 godz.

Magia jesiennego liścia

Na zajęciach dzieci dowiedzą się, dlaczego liście zmieniają kolor i opadają z drzew, jak wyglądają owoce wybranych gatunków drzew, nauczą się je również rozpoznawać. Jako pracę plastyczną wykonają rodzinny portret z liści lub jesienny bukiet z liści i owoców, gdzie bazą będzie tekturowy karton.

Czas trwania ok. 1.5 godz.

Zwierzęta czarnego lądu

W muzealnym pawilonie zwierząt egzotycznych poruszymy temat gatunków zamieszkujących Afrykę. Podczas zajęć zastanowimy się, dlaczego jest ich tam taka różnorodność, przyjrzymy im się z bliska oraz poznamy ciekawostki dotyczące niektórych z nich. Podczas warsztatów plastycznych dzieci wspólnie z opiekunami wykonają girlandę z wizerunkami afrykańskich zwierząt.

Czas trwania ok. 1.5 godz.

Zabawa z obrazami

Spotkanie rodzinne będzie formą aktywnego i twórczego poznawania świata przyrody na podstawie akwarel prof. Jana Sokołowskiego, znajdujących się w pałacu w Uzarzewie. Podczas zajęć, w kreatywnej i przyjaznej atmosferze, dzieci będą rozpoznawać zwierzęta widoczne na obrazach oraz środowisko ich występowania, poznają wiele ciekawostek dotyczących zwierząt, dowiedzą się, jak sobie radzą w poszczególnych porach roku, a przy okazji będą doskonalić zdolności plastyczne oraz rozwijać swoją wrażliwość oraz zmysł obserwacji.

Na zakończenie uczestnicy przejdą krótki kurs rysunku i własnoręcznie namalują sylwetkę wybranego zwierzęcia.

Czas trwania ok. 1 godz.

Wielkanocne opowieści

Na spotkaniu poruszymy temat wielkanocnych zwyczajów, tradycji święcenia pokarmów, poznamy historię pisanki, powiemy co zgodnie z tradycją powinno znaleźć się na wielkanocnym stole, przypomnimy też humorystyczne zwyczaje śmigusa – dyngusa, nie zapomnimy o wielkanocnym zajączku przynoszącym dzieciom słodki upominek. Razem przygotujemy stroik na plastrze drewna, który ozdobi wielkanocne stoły w naszych domach.

Czas trwania ok. 1.5 godz.

Szopka bożonarodzeniowa

Podczas spotkania uczestnicy poznają historię powstania szopki bożonarodzeniowej. Dowiedzą się komu zawdzięczamy pomysł jej powstania, skąd wywodzi się i czego jest symbolem. Podczas zajęć poruszony zostanie temat ludowych ozdób świątecznych, powiemy również co zgodnie z tradycją powinno znaleźć się na wigilijnym stole. Uczestnicy wspólnie z prowadzącym wykonają własną bożonarodzeniową szopkę, która będzie zdobiła ich domy podczas Świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie spotkają się z Mikołajem przy saniach zaprzężonych w renifera i wysłuchają opowieści o krainie z której pochodzi, a każdy mały uczestnik otrzyma słodki upominek.

Czas trwania ok. 1.5 godz.

URODZINY W MUZEUM

Organizujemy spotkania urodzinowe dla dzieci do lat 10. Program i koszt warsztatów ustalamy indywidualnie z opiekunami. 

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI 

Do pobrania: 

Materiał do tematu:
 Kto to taki, co ma kłaki / Link do quizu

Kto taki co ma kłaki ...
materiały do pobrania:
pdf

Materiał do tematu:
Rekordy wśród zwierząt/ Link do quizu

Rekordy wśród zwierząt ...
materiały do pobrania:
pdf

Materiał do tematu:
Kto komu wszedł do domu / Link do quizu

Kto komu wszedł do domu ...
materiały do pobrania:
pdf

Ferie w Uzarzewie – film: