DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność architektoniczna budynków Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie

Dostępność wejścia 

Wejście do muzeum zlokalizowane jest od ul. Akacjowej. Przejście od bramy do kasy stanowi 100-metrowy odcinek mało uczęszczanej asfaltowej drogi wewnętrznej,  utwardzonego parkingu oraz ścieżki. Budynek, w którym mieści się kasa to nowo wybudowany pawilon zwierząt egzotycznych, w którym znajdują się również ekspozycje.

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe znajdują się wyżej niż teren wokół budynku. Do drzwi prowadzi jednostopniowy podest (około 12 cm). 

Kasa biletowa wraz ze sklepikiem muzealnym znajduje się w holu, na wprost wejścia. Osobom z niepełnosprawnościami i ich asystentom, opiekunom przysługuje bilet ulgowy. Aby go uzyskać, osoba z niepełnosprawnością powinna posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność. 

 

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy muzeum:

    • w sezonie letnim (1.04 – 31.10) od wtorku do piątku od 9.00 do 16.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 16.00; 

    • w sezonie zimowym (02.11 – 31.03) od wtorku do piątku od 9.00 do 15.00,  w soboty i niedziele od 10.00 do 15.00;

    • w okresie od 01.12 do 15.02 w soboty i niedzielę tylko grupy zorganizowane (minimum 15 osób) po uprzednim zgłoszeniu.

 

Na teren muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. 

 

Dostępność parkingu

Przed wejściem głównym do kasy, w odległości 50 m, znajduje się parking na kilkadziesiąt aut. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Z parkingu do budynku kasy prowadzi utwardzona ścieżka. Wózek bez utrudnień wjedzie z miejsca parkingowego na podjazd prowadzący do budynku. 

W odległości 30 m od wejścia do muzeum znajduje się parking dla rowerów. 

 

Dostępność parku

Park muzealny dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Od wejścia wzdłuż całej części parkowej biegnie płaska brukowana, asfaltowa lub utwardzona ścieżka, którą swobodnie mogą przemieszczać się osoby na wózkach. Wzdłuż alejek ustawione są wygodne ławki, na których można odpocząć. 

 

Dostępność pawilonu egzotyki

Pawilon egzotyki i kasa muzealna znajdują się w jednym budynku. Budynek parterowy, bez schodów (z wyjątkiem jednego stopnia przy wejściu). Korytarze wewnątrz pawilonu są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). 

Pawilon w lewym skrzydle – północnym, posiada wejście boczne, gdzie drzwi jednoskrzydłowe znajdują się na tym samym poziomie co teren wokół budynku. Wstęp tym wejściem nie jest możliwy dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach. 

 

 

Dostępność pawilonu środowiska (dawnej powozowni)

Pawilon częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Budynek parterowy, bez schodów przy wejściu. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony pałacu. Boczne wejście znajduje się od strony kasy. Wejścia do budynku usytuowane są na tym samym poziomie co teren wokół budynku. 

W centralnej części budynku, w jednej z trzech sal wystawowych znajduje się podest, na który prowadzą trzystopniowe schody. 

 

Pałac

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na schody przy wejściu oraz brak windy.

 

Toalety dla zwiedzających

Na terenie muzeum dostępne są dwa punkty z zapleczem sanitarnym. Toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową znaleźć można w łączniku pomiędzy pawilonem egzotyki a starą powozownią, w odległości 20 m od kasy, po lewej stronie. Toalety nie są oznaczone tabliczkami w alfabecie Braille’a. 

W toalecie w pałacu znajduje się specjalny stół do przewijania niemowląt.