OFERTA EDUKACYJNA

Lekcje muzealne

Od patyka do koszyka

W ramach lekcji przedstawiany jest proces wykonywania wyrobów wiklinowych, począwszy od zasadzenia i uprawy wikliny, poprzez przetwórstwo – przygotowanie surowca, wyplatanie, po gotowy wyrób. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w procesie wyplatania koszyka pod opieką instruktora. W programie lekcji przewidziane jest zapoznanie się z plantacją odmian wikliny prowadzoną na terenie Muzeum.

Grupy wiekowe: starsze grupy przedszkolne, szkoły podstawowe i średnie.

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

Historia wikliną przeplatana

Lekcja poświęcona jest tematyce historii zastosowania wierzby w plecionkarstwie począwszy od wykorzystania surowca dziko rosnącego, poprzez uprawę i przetwórstwo wierzby krzewiastej (wikliny). W ramach lekcji omawiana jest też historia plecionkarstwa, jako najstarszego rzemiosła w dziejach człowieka. Powyższa tematyka omawiana jest w odniesieniu do historii światowej, jak i Polski, w tym rejonu Nowego Tomyśla.

Grupy wiekowe: szkoły podstawowe (klasy 4-8) i średnie.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Jak to z chmielem bywało

Podczas lekcji uczniowie poznają zagadnienia historii uprawy i przetwórstwa chmielu w skali globalnej, jak i w odniesieniu do Polski, w tym rejonu Nowego Tomyśla.  Oprócz ujęcia historycznego, tematyka ta omawiana jest też od strony techniki uprawy i suszenia  chmielu – sposoby, maszyny, narzędzia. W programie lekcji przewidziane jest zapoznanie się z plantacją odmian chmielu prowadzoną na terenie Muzeum.

Grupy wiekowe: szkoły podstawowe (klasy 4-8) i średnie.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Olędrzy nowotomyscy, pochodzenie, historia kolonizacji

Celem lekcji jest przedstawienie historii osadnictwa olęderskiego w rejonie Nowego Tomyśla. Tematyka ta omawiana jest od strony związanych z tym procesów historycznych, zróżnicowania pod względem kulturowym, narodowościowym i religijnym osadników oraz specyfiki architektonicznej (na przykładzie zabudowań Muzeum). 

Grupy wiekowe: szkoły podstawowe (klasy 4-8) i średnie.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Maksymalna liczebność grupy – 30 osób. 

Zajęcia prowadzone są przez cały rok.

Pokazy

Pokazy wyplatania z wikliny

Pokazy z zakresu przetwórstwa wikliny:

 • gotowanie wikliny
 • korowanie maszynowe wikliny
 • korowanie ręczne wikliny
 • produkcja taśmy wiklinowej
 • obróbka kija wiklinowego 

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut

Koszt udziału w pokazach: 

 • gotowanie wikliny – 80 zł od grupy oraz bilet wstępu
 • pozostałe pokazy – 60 zł od grupy oraz bilet wstępu

Warsztaty plecionkarskie 

Zajęcia z wyplatania na bazie surowca wikliny, prowadzone pod opieką instruktora, organizowane dla grup:

 • dzieci i młodzieży
 • osób dorosłych
 • osób niepełnosprawnych w formie terapii zajęciowej

Czas trwania zajęć: 1 godzinę lub więcej (wielokrotność godz.) w zależności od oczekiwań uczestników.

Koszt udziału w warsztatach:

 • dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne – 12 zł za godzinę zajęć od uczestnika i bilet wstępu
 • osoby dorosłe – 20 zł za godzinę zajęć od uczestnika i bilet wstępu

 

W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne (10 marca – 7 kwietnia) proponujemy wyplatanie koszyczka do święconki realizowane w formie pokazu wyplatania lub warsztatów plecionkarskich. 

Koszt udziału w zajęciach według cennika opłat za pokazy wyplatania i warsztaty plecionkarskie.