DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność architektoniczna budynków Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu

Dostępność wejścia

Wejście na teren Muzeum zlokalizowane jest od ul. Topolowej w Parku Miejskim. Do bramy wejściowej prowadzi główna aleja parku, utwardzona kostką z pozbruku, zamknięta dla ruchu samochodowego.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Muzeum:

    • w sezonie wiosenno-letnim (01.04.-31.10.) od wtorku do soboty w godz. 9.00 – 17.00, w niedziele w godz. 13.00 – 18.00;

    • w sezonie jesienno-zimowym (02.11.-31.03.) od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, w soboty i niedziele w godz. 11.00 – 15.00.

Na teren Muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Bilety, wydawnictwa i pamiątki sprzedawane są na parterze budynku głównego. Miejsce to dostępne jest dla osób poruszających się na wózkach. Osobom z niepełnosprawnościami i ich asystentom, opiekunom przysługuje bilet ulgowy. Aby go uzyskać, osoba z niepełnosprawnością powinna posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność. 

 

Dostępność parkingu

Ogólnodostępny, utwardzony kostką z pozbruku parking znajduje się przy ul. Olchowej wzdłuż ogrodzenia terenu Muzeum od strony tylnej elewacji budynku głównego, na wysokości wejścia na teren parku. Na parkingu znajdują się 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 

Dostępność architektoniczna budynków Oddziału Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu  

 

Dostępność budynku głównego

Na wprost od bramy wejściowej znajduje się budynek główny. Prowadzi do niego droga wewnętrzna utwardzona kostką z pozbruku. W budynku na parterze rozmieszczone są symetrycznie do osi budynku 2 pomieszczenia wystawowe. Na poddaszu zlokalizowane jest  pomieszczenie administracyjne oraz 2 pomieszczenia wystawowe. Dla osób poruszających się na wózku dostępne są 2 pomieszczenia wystawowe na parterze. Na poddasze można wejść tylko schodami, dlatego znajdujące się tam pomieszczenia wystawowe są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Dostępność stodoły olęderskiej 

Do budynku stodoły od bramy wejściowej prowadzi droga szutrowa utwardzona drobnymi kamieniami. Większość powierzchni parteru zajmuje pomieszczenie wystawowe. Wejście  znajduje się na poziomie terenu przylegającego do budynku. W związku z tym pomieszczenie to dostępne jest dla osób poruszających się na wózkach. Na piętrze cała powierzchnia budynku przeznaczona jest na pomieszczenie wystawowe. Jedyną drogą komunikacyjną z tym pomieszczeniem są schody. Dlatego też znajdująca się tam wystawa nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

 

Dostępność wiaty ekspozycyjnej

Do obiektu wiaty ekspozycyjnej prowadzi droga wewnętrzna wykonana z betonowych płyt drogowych oraz w końcowym odcinku w formie utwardzonej nawierzchni szutrowej. Wejście  znajduje się na poziomie terenu przylegającego do obiektu. W związku z tym wiata ekspozycyjna dostępna jest dla osób poruszających się na wózkach.

 

Dostępność ekspozycji plenerowych

Ekspozycje plenerowe prezentowane na terenie Muzeum dostępne są dla osób poruszających się na wózkach. Komunikacja między tymi ekspozycjami odbywa się z wykorzystaniem utwardzonych dróg wewnętrznych. 

 

Toalety

Na terenie Muzeum dostępne są 3 toalety, z których 1 przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Wszystkie toalety znajdują się na parterze budynku stodoły.