Jesień na wsi – pokazy dla szkół i przedszkoli

Jesień na wsi to czas intensywnej pracy związanej z przetwórstwem zebranych plonów i przygotowaniami do zimy. W dniach od 12 do 23 września br. zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej do muzeum na pokazy edukacyjne i zajęcia interaktywne przybliżające uczniom tradycyjne jesienne prace na wsi. W ramach imprezy uczniowie będą mieli możliwość przyjrzenia się wciąż działającym zabytkowym maszynom i wzięcia czynnego udziału w omłotach zbóż, wyrobie przetworów oraz przygotowywaniu zapasów na zimę. Zajęcia prowadzone będą w otoczeniu zabytkowych zabudowań folwarcznych z XIX wieku. (kf)