Czytanie obrazów

Aktualnie nasz instytucja bierze udział w międzymuzealnym projekcie prowadzonym przez Fundację Kultury bez Barier, partnera w zakresie udostępniania kultury i sztuki, zatytułowanym „Czytanie obrazów”. W ramach tego projektu powstała strona www.czytanieobrazow.pl, na której liczne instytucje kultury udostępniły audiodeskrypcje swoich obiektów, tłumaczenia na polski język migowy oraz opisy w łatwym tekście. Dzięki temu w jednym miejscu zgromadzono materiały, które pomagają osobom z różnymi niepełnosprawnościami poznać najciekawsze obiekty muzealne i dzieła sztuki. 

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zapraszamy na stronę www.czytanieobrazów.pl

„Realizatorem projektu Czytanie Obrazów jest Fundacja Kultury bez Barier  we współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Cyfrowa”

logo fundacja bez barier
logo