KARTA WYSTAWCY – JARMARK WIELKANOCNY

Karta wystawcy umożliwia zgłoszenie udziału w Jarmarku Wielkanocnym organizowanym na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w…

ZNAK MIGOWY MUZEUM

Konkurs na znak migowy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie rozstrzygnięty. Zwycięski znak zaproponowali uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla…

.

WEEKENDOWE SPOTKANIA W MUZEUM: 02-03.03.2024

Wiosna na wsi. W tradycyjnej kulturze ludowej wsi istniało wiele obrzędów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. W połowie okresu postu w wielu regionach Polski…

.