ArchiwumMedal Hipolit Cegielski 1813-1868

Konferencja

W dniach 25-26 kwietnia br. w Szreniawie odbyła się konferencja poświęcona Hipolitowi Cegielskiemu, dziejom założonej przez niego fabryki oraz wartościom wyznawanym przez najbardziej znanego poznańskiego przemysłowca. Wydarzenie zorganizowały: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, prof. dr hab. Lech Szajdak, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Szczegóły w komunikacie 1.

YouTube - transmisja online konferencji

Dzień I - 25.04.2023 r., godz. 9:10

YouTube - transmisja online konferencji

Dzień II - 26.04.2023 r., godz. 9:00

Program konferencji „Wokół Hipolita Cegielskiego, dzieła jego życia i ponadczasowego dziedzictwa”

Szreniawa, 25-26 IV 2023 r.

Dzień pierwszy – 25 kwietnia

8:30-9:20 – Rejestracja uczestników

9:20 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości przez dyrektora dr. Jana Maćkowiaka i prezydenta dr. Mariana Króla

9:40 – Początek obrad

Panel I Hipolit Cegielski – wzorowy organicznik i jeden z najwybitniejszych mieszkańców XIX-wiecznego Poznania

9:40-10:00 – prof. UEP Filip Kaczmarek „Hipolit Cegielski a świat nauki”

10:00-10:20 – Grażyna Zaliwska „Hipolit Cegielski – …Droga obowiązku honoru, cnoty i popędów szlachetnych… Materiały źródłowe
w Archiwum Państwowym w Poznaniu”

10:20-10:40 – Hanna Ignatowicz „Prywatne życie Hipolita Cegielskiego”

10:40-11:00 – Robert Kiszkurno „Postać doktora Hipolita Cegielskiego w topografii historyczno-turystycznej miasta Poznania”

11:00-11:40 – Przerwa na kawę

Panel II Produkcja maszyn rolniczych w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku

11:40-12:00 – prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki – „Fabryka Hipolita Cegielskiego w kontekście przemian gospodarczych i rozwoju techniki w XIX w.”

12:00-12:20 – prof. WSZiB Olaf Bergmann „Pierwsze lata działalności Handlu żelaza Hipolita Cegielskiego w świetle ogłoszeń i reklam w wielkopolskiej prasie”

12:20-12:40 – Katarzyna Zielińska „Od Składu Żelaza do Fabryki H. Cegielskiego. Materiały źródłowe w Archiwum Państwowym w Poznaniu”

12:40-13:00 – Rafał Cierzniak „Obiekty HCP w zbiorach MNR”

13:00-13:20 – Agnieszka Floryszczak, Michał Senger „HCP w zbiorach Archiwum Naukowego i Archiwum Ikonograficznym MNRiPR-S w Szreniawie”

13:20-13:40 – dr Mariusz Niestrawski „Zapomniany konkurent. Zarys dziejów Fabryki Maszyn Rolniczych Nitsche i Sp. oraz produkty tejże fabryki w zbiorach MNR”

13:40-14:20 – Zwiedzanie wystawy planszowej „HCP – poznańska legenda”

14:20-15:00 – Spacer szlakiem HCP w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie

15:00-16:15 – Przerwa obiadowa

Panel IV Wojskowa i wojenna historia HCP

16:30-16:50 – Mikołaj Klorek „Spuścizna militarna Zakładów Hipolita Cegielskiego – wybrane przykłady”

16:50-17:10 – dr Bogumił Rudawski „DWM w latach 1939-1945”

17:10-17:30 – dr Michał Krzyżaniak „Alianckie bombardowania DWM w czasie II wojny światowej”

17:30 – Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad

Dzień drugi – 26 kwietnia

8:30-9:00 – Rejestracja uczestników

9:00 – Rozpoczęcie drugiego dnia obrad

Panel IV Historia HCP po 1945 roku

9:00-9:20 – prof. dr hab. Stanisław Jankowiak „Od zakładów Cegielskiego do ZISPO i z powrotem”

9:20-9:40 – Paweł Drzymała „Funkcjonowanie jednostek UB bezpośrednio na terenie HCP (ZISPO) w okresie stalinowskim”

9:40-10:00 – prof. UAM Jan Miłosz „Zakłady HCP w latach 60. i 70. XX wieku”

10:00-10:20 – dr Dariusz Grala „Zakłady H. Cegielskiego podczas transformacji ustrojowej Polski. Analiza przemian własnościowych i strukturalnych oraz wyników finansowych w latach 1990-2020”

10:20-11:20 – Przerwa na kawę

Panel V HCP dumą polskiego przemysłu ciężkiego

11:20-11:40 – prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki „O elektronizacji silnika HCP D55”

11:40-12:00 – Krzysztof Zalewski „H. Cegielski-Poznań S.A.”

12:00-12:20 – dr inż. Maciej Andrzejewski „Fabryka Pojazdów Szynowych – historia i perspektywy produkcji”

12:20-13:00 – Przerwa na kawę

Panel VI Ponadczasowe dziedzictwo Hipolita Cegielskiego

13:00-13:20 – prof. dr hab. Marek Ziółkowski „Etos Wielkopolan. Ciągłość i zmiana”

13:20-13:40 – prof. dr hab. Waldemar Łazuga „Czy Wielkopolską rządzą trumny Karola Marcinkowskiego i Hipolita Cegielskiego?”

13:40-14:00 – Dominik Górny „Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jako przykład realizacji współczesnej idei pracy organicznej”

14:00 – Dyskusja i zakończenie obrad

14:30-15:30 – Lancz dla uczestników konferencji

Program może jeszcze ulec drobnym zmianom – prosimy śledzić muzealną stronę internetową

Medal Hipolit Cegielski 1813-1868