PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/24/2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Ugasić pragnienie – pokazy wyrobu tradycyjnych napojów niealkoholowych podczas imprezy „Z wiejskiego stołu” w Muzeum…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/27/2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „SZRENIAWSKIE WARSZTATY EKOLOGICZNE” Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 25 243,60 zł. Operacja mająca na celu…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/41/2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO  W SZRENIAWIE – Partner KSOW informuje, że 29 września 2020 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „WARSZTATY RĘKODZIELNICZE I POKAZ POLSKICH TRADYCJI ŻNIWNYCH W RAMACH IMREZY PLENEROWEJ „PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOSCI. ŻNIWA W…

Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy nr 00060-65170-UM1510034/18

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie realizuje operację pn. „Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jest operacją typu „Inwestycje w…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/28/201

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Organizacja wystawy w ramach IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa: Regiony o tradycjach plecionkarskich –…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/31/2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Partner KSOW informuje, że w dniu 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Festyn zielonoświątkowy”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 10.400,00 zł. Operacja mająca na…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH WRPO W RAMACH UMOWY NR RPWP.04.04.01-30-0009/16

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie realizuje projekt pn. „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” dofinansowany z Funduszy Europejskich.   Do celów projektu należą: zwiększenie atrakcyjności muzeum dla zwiedzających oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi wielkopolskiej dla obecnych i przyszłych pokoleń.  …

Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy nr DOW/44/2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację pn.: „Konkurs kulinarny na regionalny placek ziemniaczany bambrzok”. Partnerem Fundacji w realizacji tej operacji jest  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego…