WYSTAWA PLANSZOWA „HCP – POZNAŃSKA LEGENDA”

W dniach 25-26 kwietnia br. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbyła się konferencja „Wokół Hipolita Cegielskiego, dzieła jego życia i ponadczasowego dziedzictwa”. Z tej okazji przygotowana została wystawa planszowa „HCP – poznańska legenda”.

Wystawa przedstawia i omawia nieco bliżej znajdujące się w zbiorach muzealnych maszyny (głównie rolnicze) wyprodukowane w fabryce założonej przez Hipolita Cegielskiego. Opisano na niej obiekty powstałe jeszcze w XIX wieku, w latach Towarzystwa Akcyjnego (1899-1927), Spółki Akcyjnej (1927-1939) a także w okresie stalinowskim (1949-1956).

Wśród przedstawionych na planszach maszyn i narzędzi znajdują się: kieraty, maszyny parowe, lokomobile, pługi, wały, siewniki, dołowniki, kopaczki do ziemniaków, grabie konne, młocarnie, urządzenia do przygotowywania pasz oraz niezwiązane z produkcją rolniczą.

Dla lepszego zobrazowania produktów z fabryki H. Cegielski na wystawie umieszczono też plansze opisujące obiekty z konkurencyjnych poznańskich firm z przełomu XIX i XX wieku: kopaczki braci Lesser, siewniki, dołowniki, młocarnie i wialnie braci Nitsche oraz pługi Jana Bartkowiaka i Wilhelma Löhnerta.

Wystawę można oglądać w części parkowej, między Placem Głównym a Pałacem.