ZBIORY I EKSPOZYCJE

TRADYCYJNE PRZETWÓRSTWO ZBOŻOWE

Wystawa zlokalizowana w zabytkowym budynku stajni prezentuje zagadnienia związane z tradycyjnym przetwórstwem zbożowym od czasów najdawniejszych do początków XX wieku. Na wystawie prezentowane są różnego rodzaju żarna i stępy, młynki do mąki i kaszy oraz śrutowniki.

PRZEMYSŁOWA TECHNIKA MŁYNARSTWA

Wystawa przybliża problematykę łowiecką w ujęciu historycznym prezentując dawne sposoby polowań. Ukazuje moment w którym łowiectwo przestaje być głównym sposobem utrzymania człowieka i poprzez znaczenie rekreacyjne staje się w końcu jednym ze sposobów ochrony przyrody polegającej na ochronie zwierząt zagrożonych wyginięciem i stałym czuwaniem nad populacją zwierząt łownych.

W pomieszczeniach wodnego młyna gospodarczego, na trzech kondygnacjach, znajduje się wystawa ilustrująca cykl produkcyjny młyna. Można tu zobaczyć podstawowe wyposażenie obiektu pochodzące z początków XX wieku. Wystawa prezentuje złożenia kamieni młyńskich, mlewniki walcowe, odsiewacze, łuszczarkę, mieszarkę do mąki, rury spadowe i podnośniki kubełkowe, stanowisko odbioru i ważenia mąki, zbiorniki na zboże, mąkę, śrutę i otręby oraz drobne sprzęty pomocnicze. Na wystawie zgromadzono również makiety modeli wodnych.

KOLEKCJA MODELI WIATRAKÓW INŻ. FELIKSA KLACZYŃSKIEGO

Wystawa prezentuje unikalną kolekcję modeli młynów wietrznych autorstwa wielkiego pasjonata wiatraków – inż. Feliksa Klaczyńskiego. Ponad czterdzieści modeli wiatraków wykonanych w skali 1:40 przedstawia wszystkie XIX-wieczne typy młynów wietrznych z terenu Polski: koźlaki, sokólskie, paltraki oraz wiatraki wieżowe. Kolekcję uzupełnia model wiatraka koźlaka w skali 1:10 z odwzorowanym wyposażeniem.
Na wystawie znajdziemy również pamiątki po autorze kolekcji inż. Feliksie Klaczyńskim oraz stanowisko plastyczne dla dzieci.

WIATRAK KOŹLAK

Wiatrak koźlak ze wsi Czacz k. Śmigla jest reprezentantem najpopularniejszego i najstarszego typu konstrukcji wiatraka na ziemiach polskich. Wnętrze tego młyna wietrznego zaaranżowano tak, aby sprawiało wrażenie miejsca, które tylko na moment opuścił młynarz. Rekonstruując cały szereg mechanizmów tego zabytku, zadbano o to, aby skrzydła przy sprzyjającym wietrze, nadal pracowały.

NAPĘDY MŁYŃSKIE

Salon myśliwski, został wyposażony w meble z epoki. Na ścianach obok rozmaitych trofeów myśliwskich, takich jak parostki rogaczy, wieńce jeleni, szable dzika, czy ślimy muflona, wiszą obrazy o tematyce myśliwskiej, a biurko oblegają bibeloty z motywami łowieckimi. Broń myśliwska prezentowana jest na ozdobnym stojaku i w specjalnej szafie. Na podłodze rozścielone skóry mają świadczyć o myśliwskich sukcesach pana domu.

Wystawa prezentuje różne typy napędów młyńskich. Na wystawie poznać możemy: turbinę wodną Francisa z przekładnią kątową, maszyny parowe, silnik na gaz oraz silniki elektryczne takich producentów jak, ATLANTA, MEGALIN POZNAŃ, SIEMENS, AEG.