WYDARZENIE MUZEALNE ROKU W WIELKOPOLSCE

„IZABELLA 2022”

W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2022” organizowane przez Fundację Muzeów Wielkopolskich.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dwie nagrody:
Nagrodę Pierwszą w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I POPULARYZATORSKA za „Rolniczą opowieść”
– audiowycieczkę po muzeum, dostępną w wariantach: podstawowym, dla rodzin, dla osób niewidomych, głuchych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Nagrodę Pierwszą w kategorii:
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA za
„Warte poznania. Cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach MNRiPR-S w Szreniawie-portal cyfrowy”

Laureaci:

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Pierwsza
🥇Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań, Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925-1939
Nagroda Druga
🥈 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z Ostrowa Lednickiego
Nagroda Trzecia
🥉Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział WMN, Czekając na prawdę… Piotr Majchrzak 1963-1982
🥉Muzeum Regionalne w Jarocinie, Z przeszłości ziemi jarocińskiej – nowa wystawa stała Muzeum Regionalnego w Jarocinie
Wyróżnienia
🏅Muzeum Stanisława Staszica, Stanisław Staszic. Życie i działalność
🏅Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Łazarski od spodu

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Nagroda Pierwsza
🥇Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Warte poznania. Cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie – portal internetowy
Nagroda Druga
🥈Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań, Muzealna Akademia Dziecięca w świecie wartości
Nagroda Trzecia
🥉Muzeum Ziemi Kępińskiej im. TP Potworowskiego w Kępnie, Śpiewające akwarele
🥉Muzeum Okręgowe w Lesznie, Synagoga Opowiada
🥉Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wypleciona tradycja – śladami wielkopolskiej plecionki

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

Nagroda Pierwsza
🥇Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań, Gołuchowskie luoghi ritirati. Kolekcja rycin i rysunków Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej
Nagroda Druga
🥈Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego
Nagroda Trzecia
🥉Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, „Zużyj i zgładź”.Elhanan Sombek, więzień obozów pracy przymusowej dla Żydów
🥉Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Stanowisko 15c. Wyniki badań archeologicznych

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I POPULARYZATORSKA

Nagroda Pierwsza
🥇Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Rolnicza opowieść
Nagroda Druga
🥈Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, Wyspa
🥈Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, Kręci mnie tradycja Mysie opowieści, czyli co w ścianie piszczy
Nagroda Trzecia
🥉Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Żabikowo Wirtualnie

OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM KULTURY, KONSERWACJE, INWESTYCJE

Grand Prix

🏆Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań, „Rama do obrazu”, w ramach nowego cyklu działań konserwatorskich „Z bliska. Spotkania z konserwacją”

Nagroda Pierwsza
🥇Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, Renowacja pomnika – świadka historii
Nagroda Druga
🥈Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Konserwacja zabytkowego sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków ze Zdziechowy znajdującego się w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach
Nagroda Trzecia
🥉Muzeum Okręgowe w Lesznie, Konserwacja sztandaru ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie
Nagroda Specjalna
🏅Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, Renowacja i adaptacja Fort VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego
Wyróżnienie Specjalne
🏅Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy, Konserwacja, renowacja i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie